Generalforsamlinger GF 2016

Mads Thomsen - Valgoplæg

Vær glad for at være lærer!
Mads Thomsen
Mads Thomsen, Tovshøjskolen

I de senere år har vi råbt op om manglende tid til gennemførelse, tid til forberedelse og efterbehandling. Lad os vende det på hovedet og bruge det, som (trods alt) fungerer. Det er stadig spændende at være lærer, det er stadig givende, det er stadig udfordrende, men lad os bevæge os væk fra tanken om, at det vi gør, ikke er godt nok - for det er dét - under de rammer vi har. Vi ER betydningsfulde for de unge, vi møder qua vores arbejde, men måske skal vi i højere grad være eksperter overfor politikere og forældre - fremføre at det er os, der ved, hvad skole handler om samt vise politikerne, at man kan regne med lærerne i Aarhus.

Det er uheldigt, at der er ved at brede sig et kontrolbehov fra nogle lederes side, hvor den frie pædagogiske debat hældes ud med badevandet. Jeg ønsker at arbejde for, at den pædagogiske debat kommer i højsædet igen. Hvis den pædagogiske debat mister mere volumen, mister vi på sigt glæden ved at være lærere.

Lad os kræve retten til god ledelse, når pædagogik, arbejdsmiljø og rammer ikke harmonerer med Aarhus kommunes politik.