Generalforsamlinger GF 2016

Mette Heegaard - Valgoplæg

Målet er et godt arbejdsliv.
Mette Heegaard
Mette Heegaard, Tilst Skole

1600 kollegaer har det sidste år valgt at sige farvel til lærergerningen. Lige nu overvejer lærere landet rundt, om deres fremtid er i folkeskolen. Følelsen af ikke at kunne slå til som den lærer, man gerne vil være, og skuffede forventninger til arbejdslivet er vigtige faktorer, når lærere beslutter sig for at forlade folkeskolen. Mange af de forandringer reformen satte i gang er stadig ikke på plads, ressourcerne er knappe og usikkerheden er høj. Denne fortælling efterlader et trist billede af folkeskolen og dens lærere.

Faktum er, at vores arbejdsbetingelser skifter i takt med samfundsforholdene og valgte politikere. Vi skal som fagforening omfavne det grundvilkår og turde være medspillende partnere. Jeg tror på, at dette er vejen til at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår.

Behovet for de traditionelle fagforeningsydelser forsvinder ikke! Den forandringstid vi befinder os i skaber for mig at se et særligt behov for forbedringer på følgende punkter:

-          Sammenhæng i krav og ressourcer.

-          Efteruddannelse/kompetenceudvikling.

-          God ledelse.

-          Lønudvikling.

Målet er for mig, at vi får en fortælling om folkeskolen, hvor lærerne har et godt arbejdsliv og eleverne en god skoledag, kendetegnet ved god undervisning, høj trivsel, tid til forberedelse, teamsamarbejde og sparring.