Generalforsamlinger GF 2016

Rikke Gierahn Andersen - Valgoplæg

Det gode lærerliv er alfa omega.

Rikke Gierahn Andersen
Rikke Gierahn Andersen, Højvangskolen

Vi skal som fagforening skabe resultater, der gør en forskel i hverdagen for lærerne i Aarhus. Derfor prioriterer jeg aktuelt:

• Trivsel

Manglende tid til forberedelse af god undervisning påvirker arbejdsglæden negativt. APV15-undersøgelsen sætter spot på arbejdspres, ledelseskvalitet og stress. Der skal systematisk arbejdsmiljøopfølgning og handling til lokalt på skolerne OG centralt i Børn og Unge.

• Indflydelse

Vi skal have ejerskabet og energien til udvikling tilbage til skolerne, så lærerne oplever at være inddraget og vores faglighed taget alvorligt. Eksempelvis kan mulighederne afprøves for at ændre understøttende undervisning til to-lærertimer, ændre på lektions-, pauselængde og ugestruktur. Det skal vi sikre ved styrket videndeling og samarbejde mellem tillidsvalgte og kredsen.

 • Lokalaftale

Lærerne skal have bedst mulige rammer for at varetage undervisningen professionelt. Det kræver prioritering, forberedelsestid og fagligt råderum. Fortsat fælles arbejdstidsaftale i Aarhus inklusiv lønaftale er derfor essentiel.

 • Læringsplatform

Den nye læringsplatform beskrives som en “kulturrevolution”. Vi skal påvirke hvordan platformen faktisk kan bruges didaktisk og fastholde dannelsesperspektivet, så det ikke ender som en bureaukratisk tidsrøver, rigid målstyring og systemtænkning.

Om mig:
50 år, 25 år som lærer, mange års AMR-erfaring.
8 år i ÅLFs styrelse, nyvalgt DLF hovedstyrelsesmedlem.
Følg gerne min fagpolitiske Facebookprofil :)