Generalforsamlinger GF 2016

Vær med i det politiske arbejde i foreningen

Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at tage vigtige beslutninger om lærerjobbet?
Bland dig - GF-valg 2016

- så er der valg til formand, næstformand og styrelse (samt suppleanter) på ÅLFs generalforsamling den 11. marts 2016.

Valget gælder for 2 år fra 1. april 2016. Styrelsen holder møder om torsdagen og der ydes frikøb.

Styrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Vil du vide mere om styrelsens arbejde kan du kontakte næstformand Dorthe Ryom Fisker mobil 5192 2492.

Århus Lærerforening udsender et særnummer af medlemsbladet SKOLEN op til generalforsamlingen, hvor du kan få bragt et valgoplæg samt foto. Deadline hedder 9. februar.

Valgoplægget må være på max 200 ord - 1.325 anslag. Sendes til sekretær Tania Madsen tama@dlf.org.

Ønsker du at gøre brug af et foto eller egen fotograf, så kontakt Martin Lauritzen mala@dlf.org 4085 0283 m.h.t. krav til fotos størrelse og baggrund mm.

Du har også mulighed for at få taget et portrætfoto til valgoplægget i Århus Lærerforenings lokaler i Grønnegade 80 torsdag den 4. februar mellem 14.00 og 16.00 af fotograf Claus Haagensen. (Kontakt Martin for alternative tidspunkter).

Hvis du beslutter at stille op, må du meget gerne kontakte Martin Lauritzen mobil 4085 0283.