Generalforsamlinger

GF 2017

Generalforsamling fredag den 17. marts 2017 kl. 16.30 Medlemskontrollen åbner kl. 16.00. Husk også at tilmelde dig den efterfølgende fest. (På smartphone finder du undersider via dropdownmenuen - diverse links ved at scrolle ned).
GF17

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Generalforsamlingen afholdes fredag den 17. marts 2017 klokken 16.30 - cirka 19.30 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning og debat.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Den endelig dagsorden udsendes også til arbejdspladserne senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.


Ordet er frit

På generalforsamlingen er der indlagt en særlig debatdel, som ledes af Åse Andersson kendt fra TV2 Østjylland.

Debatten tager udgangspunkt i spørgsmål fra 3 postkort, som foreningen har fordelt på medlemmernes arbejdspladser.

Postkortene lægger blandt andet op til en drøftelse af læringsplatformen, som skal være fuldt implementeret på Aarhusskolerne i 2018. 

Se mere i videoindslag herunder:

Hent postkortene her:

Hvor digital er du?

Kan du samarbejde?

Er der plads til dit fag?

Diverse oplysninger vedr. generalforsamlingen

SKOLEN 1 - 2017

SKOLEN 1 - 2017

Beretning

GF beretning 2017

Find plakat her

Thumbnail - GF plakat