Generalforsamlinger

GF 2018

Generalforsamling med valg til styrelsen fredag den 16. marts 2018 kl. 16.30 på Comwell Aarhus. Medlemskontrollen åbner kl. 16.00. Den efterfølgende fest afholdes på Centralværkstedet.
GF18

INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 16. marts 2018 klokken 16.30 - cirka 20.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. 

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.

2a. Vedtagelse af forretningsorden.

2b. Valg af referent.

2c. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

  • Forslag til vedtagelse om medlemsrettede aktiviteter

5. Vedtægtsændringer.

6. Regnskab for Århus Lærerforening.

6a. Regnskab for Særlig Fond.

7. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.

8. Budget og fastsættelse af kontingent.

9. Valg jævnfør vedtægternes § 12.

a)  Valg af formand.

b)  Valg af næstformand.

c)   Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til styrelsen.

d)  Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Valg jævnfør § 13.

11. Eventuelt.