Generalforsamlinger GF 2018

Vær med i det politiske arbejde i foreningen

Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Århus Lærerforening den 16. marts!
Bland dig - GF-valg 2016

Der er valg til formand, næstformand og styrelse (samt suppleanter) på Århus Lærerforenings generalforsamling den 16. marts 2018.

Valget gælder for 2 år fra 1. april 2018. Styrelsen holder møder om torsdagen og der ydes frikøb.

Som styrelsesmedlem i Århus Lærerforening bliver du en del af foreningens politiske arbejde. Styrelsen udøver og træffer konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

(OBS! Nedenstående frist er overskredet - men der vil stadig være mulighed for at få bragt sit valgoplæg på anden vis.)
Århus Lærerforening udsender inden generalforsamlingen en avis, hvor du kan få bragt et valgoplæg samt foto i høj opløsning (over 1MB). Deadline er den 12. februar 2018. Valgoplægget må være på max 200 ord – 1.325 anslag.

Valgoplægget skal sendes til sekretær Tania Madsen på tama@dlf.org . Og ønskes der mere information om styrelsens arbejde, kan du kontakte næstformand Dorthe Ryom Fisker på dofi@dlf.org eller mobil 5192 2492. 

Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sit kandidatur helt op til selve generalforsamlingen.

Jesper Skorstengaard og Dorthe Ryom Fisker genopstiller til henholdsvis formands- og næstformandsposten. Derudover er der valg til 10 styrelsesposter, og af nuværende styrelsesmedlemmer genopstiller:

 • Arne Krogsgaard, Åby Skole
 • Charlotte Ipsen, Elsted Skole
 • Flemming Pedersen, Kragelundskolen
 • Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen
 • Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole
 • Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejskolen
 • Rikke Gierahn, Højvangskolen

Derudover har:

 • lærer og AMR på Tranbjergskolen afd. Grønløkke, Kenneth Thomassen
 • lærer og TR på Sødalskolen, Morten Højbjerre
 • lærer på Viby Skole, Dorthe Krejlgaard
 • lærer på Lystrup Skole, Christine Kvist Meldgaard
 • lærer på Tovshøjskolen, Andreas Ravn Skovse

på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de stiller op.

Danmarks Lærerforenings kongres

Århus Lærerforening har 12 delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Det betyder, at samtlige medlemmer af styrelsen i Århus Lærerforening også er kongresdelegerede.