Generalforsamlinger

Xtraordinær GF 9. juni 2016

Århus Lærerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Århus Lærerforenings ekstraordinære generalforsamling
torsdag den 9. juni 2016 kl. 16.15
i aulaen på Møllevangskolen, Fuglebakkevej 1, 8210 Aarhus V.

 

På den ekstraordinære generalforsamling skal der vælges

  • et medlem til styrelsen
  • minimum to suppleanter til styrelsen. De to suppleanter bliver samtidig delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres i september 2016

Den kandidat, der får flest stemmer, bliver medlem af styrelsen pr. 1. august 2016 og samtidig delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres.

De kandidater, der vælges som nummer to og tre, bliver kongresdelegerede og herudover suppleanter til styrelsen, i den rækkefølge de er valgt.

Eventuelt øvrige kandidater indtræder som suppleant til henholdsvis kongres og styrelse.

Der ydes frikøb til arbejdet i styrelsen.

Du kan læse mere om arbejdet i styrelsen her.

Ønsker du yderligere information omkring styrelsesarbejdet, kan du kontakte undertegnede Jesper Skorstengaard 2310 2936 eller vores næstformand Dorthe Ryom Fisker 5192 2492.

Du kan i lighed med de ordinære valg få offentliggjort dit kandidatur på vores hjemmeside. Send gerne et valgoplæg (max 200 ord /1350 anslag) og gerne et foto til kommunikationsmedarbejder Martin Bundorph Lauritzen 4085 0283.

 

ENDELIG DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Vedtagelse af forretningsorden.

3. Valg jævnfør vedtægternes § 12. a) Valg af delgeret til DLF’s kongres/suppleant til ÅLF’s styrelse  Såfremt der er flere kandidater, vil disse indtræde som kongressuppleanter/styrelsessuppleanter, i den rækkefølge de er valgt.

4. Eventuelt.

 

Kommentarer til dagsordenen:

ad 1. Styrelsen foreslår Marius Lindersgaard, konsulent Århus Lærerforening.

ad 2. Styrelsens forslag til forretningsorden finder du her.