Generalforsamlinger Xtraordinær GF 9. juni 2016

Kandidater

På Århus Lærerforenings ekstraordinære generalforsamling er der suppleringsvalg til styrelse og valg af kongresdelegerede. Se kandidater her.

På nuværende tidspunkt har Thorkil Bjerrum, Center 10 Aarhus High School, meldt sit kandidatur. Læs Thorkils valgoplæg, Skole-stormen tog min fredagsøl, her.