TR/TRS-møder

Liste over mødedatoer for TR/TRS indtil sommerferien 2018
Lærerliv_079 2013 05 22 DLF Trekronerskolen 003

TR/TRS møderne er ÅLFs fælles møder. Der holdes årligt ca. 8 møder på torsdage i tidsrummet kl. 13.30 til 16.00. På 2 møder årligt deltager AMR og møderne forlænges til kl. 17.00. Formålet for møderne er at:

  • styrke sammenholdet i foreningen,
  • TR/TRS er informeret og opdateret om aktuelle temaer,
  • der foregår videndeling, debat, dialog mellem styrelsen, formandskab og de tillidsvalgte,
  • medvirke aktivt til udvikling af ÅLFs politik.

Liste over mødedatoer for TR/TRS indtil sommerferien 2018:
Torsdag den 18. januar 2018
Torsdag den 1. marts 2018 - med AMR fra kl. 15.00
Torsdag den 3. maj 2018

FLYTTET! Torsdag den 21. juni 2018 i Aarhussalen (var oprindeligt den 14. juni)

For De Mindre Medlemsgrupper - Onsdag den 21. marts 2018

Dagsordener m.v. findes på DLF InSite.

Samlet oversigt over aktiviteter kan ses i ÅLF's mødekalender - via link til højre (eller i bunden af skærmen, hvis du er på smartphone).

Regionale møder findes her.

ÅLFs mødekalender