Nyhedsoversigt

 • 19. juni 2019

  Valg til medlemsforum LP

  Flere grønne og bæredygtige investeringer. Flere muligheder for at tilpasse sin pension til egne interesser og levevilkår. Det er to af ønskerne fra Ulla de Boer, kandidat til LP Medlemsforum Vest.

 • Nyheder 23. maj 2019

  Positive tendenser i ny aftale om Vestbyens skoler

  Partierne i Aarhus Byråd har indgået politisk aftale om et skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som blandt andet omfatter opførelse af en ny skole. Politisk lydhørhed og løsninger hvor medarbejderne er tænkt ind, fremhæver Århus Lærerforening som lyspunkter.

 • Nyheder 09. maj 2019

  Fundamentet skal være for alle nyuddannede

  Århus Lærerforenings initiativ til at hjælpe nyuddannede og nyansatte lærere ”Fundament til dit lærerliv” er netop overstået. Tilbagemeldingerne fra de deltagende på forløbet er overvældende, og Århus Lærerforening arbejder fremadrettet på at gøre forløbet permanent i Aarhus.

 • Nyheder / Politik 25. april 2019

  Flertal for frigørelse

  Et flertal i Aarhus byråd har besluttet at søge om frikommuneforsøg for alle klassetrin i forbindelse med de nationale test. Århus Lærerforening bakker op om beslutningen og den progressive politik.

 • Nyheder 10. april 2019

  Alle århusianske klassetrin skal være fri af nationale test

  Århus Lærerforening foretræder i dag for Børn & Unge udvalget i Aarhus Kommune. Foreningen ønsker at bakke op om rådmandens forslag om at søge dispensation for de nationale test i indskolingen, men vil opfordre udvalget til at udvide ansøgningen, så den omfatter alle klassetrin.

 • 03. april 2019

  Udvid ansøgningen til alle klassetrin

  Drop de nationale test. Opfordringen til politikerne fra skoleforskere i går var klar. Byrådet i Aarhus behandler i dag et forslag om at søge dispensation i forhold til de nationale test i indskolingen. Århus Lærerforening bakker op om ansøgningen, men opfordrer til at den dækker alle klassetrin.

 • Nyheder 29. marts 2019

  Tilbageblik på GF19: Stærkere Læringsfællesskaber

  Fredag d.22. marts afviklede Århus Lærerforening generalforsamling for vores medlemmer.

 • Nyheder 05. februar 2019

  Mangfoldigheden må ikke gå tabt i talentudviklingen

  Undervisningsministeriet har på baggrund af tre rapporter besluttet, at der er behov for mere talentudvikling af de dygtigste i grundskolen. Århus Lærerforening vil gerne have initiativet konkretiseret og håber ikke, det vil skabe elitære fællesskaber for de dygtigste.

 • Nyheder 30. januar 2019

  Et skridt i den rigtige retning

  Med et større fokus på kvalitet end tidligere, mere lokalbestemmelse, mindre bureaukrati og respekt for den professionelle dømmekraft giver den nye aftale håb for fremtiden.

 • Nyheder 23. januar 2019

  Tag anbefalingen med i AULA

  Før regeringens stresspanel gav ForældreIntra en dødsdom, lå systemet allerede på sit dødsleje. Efter sommerferien tager AULA over, og stresspanelets anbefalinger bør følge med og tages alvorligt, mener Århus Lærerforening.

 
1 2 3 4 5 ... 74
Næste ›