Nyhedsoversigt

 • Nyheder 20. september 2019

  Positive takter for folkeskolen i budgetforlig 2020

 • Nyheder 10. september 2019

  Tidlig Nest-evaluering er positiv

  En netop offentliggjort evaluering af Nest i Aarhus viser blandt andet, at trivslen og fraværet blandt eleverne med autisme er kommet på niveau med sammenligningsklasserne. Også fagligt nyder eleverne godt af modellen og klarer sig bedre eller som forventet for alderstrinnet.

 • Nyheder 09. september 2019

  Opråb til byrådspolitikerne

  I dagens udgave af Stiften har vi i samarbejde med Skole og Forældre Aarhus et læserbrev i. I læserbrevet gør vi politikerne på rådhuset opmærksomme på, at området for specialundervisning og specialtilbud er underfinansieret.

 • Medlemsinformation 04. september 2019

  Før initiativet ud i livet med støtte fra ÅLF

  Medlemmer af Århus Lærerforening kan igen i år søge op til 7.000 kroner til initiativer, som styrker fagligheden eller fællesskabet. Gennem aktivitetspuljen ønsker foreningen at forbedre mulighederne for, at medlemmerne kan føre initiativer ud i livet, og at der bliver skabt større sammenhæng mellem foreningens politiske arbejde og arbejdet ude på skolerne.

 • 19. juni 2019

  Valg til medlemsforum LP

  Flere grønne og bæredygtige investeringer. Flere muligheder for at tilpasse sin pension til egne interesser og levevilkår. Det er to af ønskerne fra Ulla de Boer, kandidat til LP Medlemsforum Vest.

 • Nyheder 23. maj 2019

  Positive tendenser i ny aftale om Vestbyens skoler

  Partierne i Aarhus Byråd har indgået politisk aftale om et skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som blandt andet omfatter opførelse af en ny skole. Politisk lydhørhed og løsninger hvor medarbejderne er tænkt ind, fremhæver Århus Lærerforening som lyspunkter.

 • Nyheder 09. maj 2019

  Fundamentet skal være for alle nyuddannede

  Århus Lærerforenings initiativ til at hjælpe nyuddannede og nyansatte lærere ”Fundament til dit lærerliv” er netop overstået. Tilbagemeldingerne fra de deltagende på forløbet er overvældende, og Århus Lærerforening arbejder fremadrettet på at gøre forløbet permanent i Aarhus.

 • Nyheder / Politik 25. april 2019

  Flertal for frigørelse

  Et flertal i Aarhus byråd har besluttet at søge om frikommuneforsøg for alle klassetrin i forbindelse med de nationale test. Århus Lærerforening bakker op om beslutningen og den progressive politik.

 • Nyheder 10. april 2019

  Alle århusianske klassetrin skal være fri af nationale test

  Århus Lærerforening foretræder i dag for Børn & Unge udvalget i Aarhus Kommune. Foreningen ønsker at bakke op om rådmandens forslag om at søge dispensation for de nationale test i indskolingen, men vil opfordre udvalget til at udvide ansøgningen, så den omfatter alle klassetrin.

 • 03. april 2019

  Udvid ansøgningen til alle klassetrin

  Drop de nationale test. Opfordringen til politikerne fra skoleforskere i går var klar. Byrådet i Aarhus behandler i dag et forslag om at søge dispensation i forhold til de nationale test i indskolingen. Århus Lærerforening bakker op om ansøgningen, men opfordrer til at den dækker alle klassetrin.

 
1 2 3 4 5 ... 75
Næste ›