Nyhedsoversigt

 • Nyheder 21. marts 2017

  Skoler mangler tid til samarbejde

  GF 17: Manglende tid udfordrer samarbejdet mellem lærere og pædagoger på flere skoler. Men på Risskov Skole er der ugentlige fælles møder. Her er pædagogerne en stor ressource.

 • Nyheder 21. marts 2017

  Nystiftet alliance skal skærpe interessen for håndværkerfag

  En nystiftet alliance mellem Børn og Unge, Aarhus Kommune, og lokale håndværksorganisationer skal åbne skoleelevers øjne for håndværksfagets mange karrieremuligheder.

 • Nyheder 20. marts 2017

  En rendegraver i klasselokalet

  GF 17. "Tidsrøver, uanvendelig i indskolingen, putter alt ind i kasser og systemer...." Heftig debat om læringsplatformen MinUddannelse på Århus Lærerforenings generalforsamling.

 • Nyheder 20. marts 2017

  Læringsplatformen bliver rammen om undervisningen i Aarhus

  Lærere oplever fordele ved MinUddannelse, men også flere udfordringer. Især it, tid, målstyring og forældre spiller en rolle. Sidstnævnte lægger pres på lærerne frem mod fuld implementering i juli 2018

 • Nyheder / Medlemsinformation 20. marts 2017

  FNs antiracismedag

  Tirsdag d. 21. marts 201 klokken 15 – 17 på Gågaden ved Skt. Knuds Torv. Årets tema: Fred og solidaritet - lokalt og internationalt!

 • Nyheder 16. marts 2017

  Syv organisationer opfordrer til arbejdsro i skolen

  KL, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre og FOA har indledt et nyt samarbejde under navnet ’Samarbejde om en mere motiverende og varieret skoledag’.

 • Nyheder 16. marts 2017

  Børn med særlige behov svigtes

  Et stort flertal af de adspurgte i en ny undersøgelse blandt folkeskolelærere i Aarhus mener, at de har elever i klassen, som ikke får den særlige støtte, de har behov for. - Det er så alvorligt, at jeg er nødt til at adressere det til politikere i Aarhus Byråd, fastslår lærernes formand.

 • Nyheder 16. marts 2017

  Lærerformand efterlyser flere to-lærertimer

  Under halvdelen af de adspurgte i ny undersøgelse blandt folkeskolelærere i Aarhus gør brug af to-lærerordning. 87 procent vurderer, at to lærere i nogle timer vil understøtte muligheden for at lykkes med inklusionsopgaven.

 • Nyheder / Medlemsinformation 15. marts 2017

  For 5 millioner medlemskurser

  Medlemstilbud: Danmarks Lærerforening tilbyder fagfaglige kurser i historie, natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Kurserne annonceres i Folkeskolen den 6. april 2017.

 • Referater 14. marts 2017

  Rundvisning på Frederiksbjerg Skole

  Seniorklubben i Århus Lærerforening har været på besøg på byens nye skole.