Nyhedsoversigt

 • Nyheder 01. februar 2018

  Årsmøde for ÅLF’s seniorklub

  På andet år afholder Århus Lærerforenings seniorklub årsmøde. Her mødes gamle kolleger og aktive seniormedlemmer af Århus Lærerforening til både politisk diskussion og hygge med god musik.

 • Nyheder 29. januar 2018

  Sæt den aarhusianske folkeskole fri

  Aarhus bør frigøre sin folkeskole, droppe målstyringstyranniet og give plads til konstruktiv feedback og reel læring til gavn for eleverne og folkeskolen. Vi kan som fagprofessionelle ikke længere være vidne til, at eleverne trives dårligere, lærerne drukner i dokumentationskrav og forældre fravælger folkeskolen.

 • Nyheder 18. januar 2018

  Styrk udskolingen, hvis de kloge hænder skal sikres

  Alt for få elever vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Hverken kampagner for erhvervsuddannelsernes mange muligheder eller mere vejledning har ændret på dette. En del af løsningen er at styrke undervisningen og arbejdet med identitetsdannelse i de ældste klasser, lyder det fra Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard.

 • 09. januar 2018

  Giv lærerne ejerskabet over de nationale test tilbage

  De nationale test i skolen er ikke bare dyre og uforståelige, de kan heller ikke bruges som pædagogisk værktøj til at fremme elevernes faglige udvikling. Det påpeger to professorer, der foreslår at forbedre testene og gøre dem frivillige.

 • 02. januar 2018

  Ny rådmand vil bremse fravalget af folkeskolen

  Den nye rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), vil gøre folkeskolen mere attraktiv, så det er sværere for aarhusianske forældre at vælge folkeskolen fra til fordel for private skoler.

 • Nyheder 19. december 2017

  Ny forskning: Børn med svær autisme klarer sig bedst i specialklasser

  Hvert fjerde barn med autisme magter ikke at gå i skole og får ikke den støtte, de har brug for. Ny forskning fra Center for Autisme og Aarhus Universitet slår fast, at børn, der er hårdt ramt af autisme, inkluderes bedst i specialiserede skoletilbud.

 • Medlemsinformation 15. december 2017

  Hver fjerde af alle nyuddannede lærere tvivler på deres fremtid i skolen

  Ny undersøgelse viser, at cirka hver fjerde nyuddannet lærer er i tvivl, om vedkommende har en fremtid i folkeskolen. De mange nyuddannede opfatter lærerjobbet som presset, utaknemmeligt og ensomt. En tendens der genkendes i Århus Lærerforening.

 • Nyheder 14. december 2017

  Ingen afklaring på Stensagerskolen og Ellekærskolens fremtid efter byrådsmødet i går

  Stensagerskolen i Viby har ikke længere plads nok til sine specialelever og kæmper med et ringe arbejdsmiljø. Rådmanden for Børn og Unge, Bünyamin Simsek (V), foreslår at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens matrikel og sælge grunden i Viby. Ellekærskolen siger nej tak, fordi frygten er, at det er første skridt mod at blive skubbet ud af egen rede, og dermed nedlagt som skole.

 • Nyheder 13. december 2017

  Ny finanslov giver historisk højt tilskud til privatskolerne

  Støtte til privatskoler og skoleskak er blandt initiativerne på finansloven. Dermed er det en realitet, at fri- og privatskolerne fra næste år vil modtage den højeste procentuelle statsstøtte, de nogensinde har fået. En forkert prioritering lyder det fra Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard.

 • Medlemsinformation / Tal og analyser 05. december 2017

  Flere timer i skolen har ikke fået eleverne til at læse bedre

  Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016 viser, at danske 4. klasseelevers læsekompetence i dag er tilbage på niveauet for 2006.