Nyhedsoversigt

 • Resolutioner og vedtagelser 24. marts 2017

  Støtteerklæringer GF 2017

  Støtteerklæring udarbejdet af styrelsen på opfordring fra medlemmer af Århus Lærerforening forsamlet til generalforsamling den 17. marts 2017:

 • Nyheder / Medlemsinformation 24. marts 2017

  Hvorfor dog lukke Center 10?

  GF 17. - Ærgerligt, at der efter sommerferien ikke længere er et skoletilbud til de unge i Nordbyen. Man ved, at unge, der har taget 10. klasse, har lavere frafald på ungdomsuddannelserne, sagde Kåre Sørensen, Skåde Skole, på Århus Lærerforenings generalforsamling.

 • Nyheder 23. marts 2017

  Over halvdelen oplever dårligere velfærd

  65 % svarer i ny undersøgelse, at de offentlige velfærdsydelser som børnehaver, skoler og ældrepleje er blevet lidt eller væsentlig ringere de seneste fem år.

 • Nyheder 21. marts 2017

  Skoler mangler tid til samarbejde

  GF 17: Manglende tid udfordrer samarbejdet mellem lærere og pædagoger på flere skoler. Men på Risskov Skole er der ugentlige fælles møder. Her er pædagogerne en stor ressource.

 • Nyheder 21. marts 2017

  Nystiftet alliance skal skærpe interessen for håndværkerfag

  En nystiftet alliance mellem Børn og Unge, Aarhus Kommune, og lokale håndværksorganisationer skal åbne skoleelevers øjne for håndværksfagets mange karrieremuligheder.

 • Nyheder 20. marts 2017

  En rendegraver i klasselokalet

  GF 17. "Tidsrøver, uanvendelig i indskolingen, putter alt ind i kasser og systemer...." Heftig debat om læringsplatformen MinUddannelse på Århus Lærerforenings generalforsamling.

 • Nyheder 20. marts 2017

  Læringsplatformen bliver rammen om undervisningen i Aarhus

  Lærere oplever fordele ved MinUddannelse, men også flere udfordringer. Især it, tid, målstyring og forældre spiller en rolle. Sidstnævnte lægger pres på lærerne frem mod fuld implementering i juli 2018

 • Nyheder / Medlemsinformation 20. marts 2017

  FNs antiracismedag

  Tirsdag d. 21. marts 201 klokken 15 – 17 på Gågaden ved Skt. Knuds Torv. Årets tema: Fred og solidaritet - lokalt og internationalt!

 • Nyheder 16. marts 2017

  Syv organisationer opfordrer til arbejdsro i skolen

  KL, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre og FOA har indledt et nyt samarbejde under navnet ’Samarbejde om en mere motiverende og varieret skoledag’.

 • Nyheder 16. marts 2017

  Børn med særlige behov svigtes

  Et stort flertal af de adspurgte i en ny undersøgelse blandt folkeskolelærere i Aarhus mener, at de har elever i klassen, som ikke får den særlige støtte, de har behov for. - Det er så alvorligt, at jeg er nødt til at adressere det til politikere i Aarhus Byråd, fastslår lærernes formand.