Manglende opsparet ret til løn i vinterferien - uge 7

Vinter
Aarhus Kommunes folkeskoler holder kollektivt ferielukket i uge 7 (12. – 16. februar 2024). Langt hovedparten af lærerne og børnehaveklasselederne vil have opsparet ret til betaling under ferien.

Nogle lærere og børnehaveklasseledere vil dog ikke have opsparet ret til betaling fra Aarhus Kommune for hele eller dele af de 5 feriedage.

Disse medlemmer skal kontrollere om de

- har ret til betaling fra tidligere arbejdsgiver,
- har ret til feriedagpenge fra A-kassen,
- har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen,
- har ret til udbetaling af manglende optjente feriedage, når de efterfølgende optjenes eller
- træffe aftale med arbejdsgiver om forskudsferie med efterfølgende modregning i optjening af betalt ferie.

Læs mere på: https://laka.dk/i-job/kollektiv-ferie/

Kontakt din A-kasse og Århus Lærerforening for nærmere rådgivning, hvis du ikke har optjent ret til betaling under ferie i uge 7. Det er vigtigt at A-kassen kontaktes inden mandag den 12. februar 2024.