Overenskomstansatte

 • Varsler i forbindelse med afsked

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/mit-job/opsigelsesvarsler 28. februar 2019

  I forbindelse med afsked af medarbejdere på grund af arbejdsmangel/stillingsnedlæggelse er der forskellige vilkår og varsler for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte.

 • Reglerne i Aarhus Kommune - herunder kommunale tjenestemænd

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/loen-og-penge/jubilaeumsgratialer/reglerne-i-aarhus-kommune-herunder-kommunale-tjenestemaend 23. februar 2016

  25, 40 og 50 års jubilæer udløser et gratiale.

 • Længerevarende sygdom

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/syg-og-hvad-saa/sygefravaer 27. oktober 2015

  Hvis du er sygemeldt i længere tid, er det selvfølgelig sygdommen, der giver anledning til størst bekymring. Men alle de mange spørgsmål om, hvad der sker med arbejde, ansættelse og indtægtsgrundlag, kan give anledning til yderligere bekymring. Nedenfor finder du korte svar på nogle af de spørgsmål.

 • Gruppelivsforsikring - Kritisk sygdom

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/mit-job/gruppelivsforsikring-kritisk-sygdom 28. februar 2019

  Lærere i folkeskolen – og andre med en LC-overenskomst - er ifølge overenskomsten omfattet af en obligatorisk gruppelivsforsikring i ansættelsesforholdet. Denne forsikring ”dækker dig” så længe du er i ansættelse; dog længst til du fylder 67 år.

Udvalgte emner