MEDLEM

SKOLEN - medlemsblad

SKOLEN 5 - 2014
Bladet redigeres uafhængigt af ÅLFs ledelse – dog skrives ’lederne’ af formandskabet.

 

SKOLEN 1 - 2017

SKOLEN 1 - 2017

Udg. 6. marts 2017

Læs bladet her

Tema: Hvor digital er du? Er der plads til dit fag? Kan du samarbejde?

SKOLEN - beretning 2017

SKOLEN - beretning 2017

Udg. 6. marts 2017

Læs bladet her

Tema: Generalforsamling, beretning, det politiske arbejde, indsatser i forhold til grupper af medlemmer, den daglige, individuelle rådgivning.

SKOLEN 2 - 2017

SKOLEN 2 - 2017

Udg. 8. maj 2017

Læs bladet her.

Læs bl.a. om genralforsamlingen i marts, redaktøren takker af og børnelitteraturen netop nu.

SKOLEN 3 - 2017

SKOLEN 3 - 2017

Udg. 7. november 2017

Læs bladet her.

Som optakt til kommunalvalget kan du i denne udgave af SKOLEN bl.a. læse om, hvad spidserne i byrådet mener om alt fra inklusion til den lokale arbejdstidsaftale.