To ÅLF-kandidater valgt til hovedstyrelsen

Billede11111
Gordon Ørskov Madsen og Rikke Gierahn Andersen er genvalgt til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.

Aarhus bliver fremover repræsenteret med to medlemmer i den 23 mand store hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening. Afstemningen til valget sluttede i dag klokken 16. Resultatet endte ud med flotte stemmetal til de lokale kandidater fra Århus Lærerforening.

- Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet. Det er fedt, at så mange medlemmer har tillid til, at jeg vil klø på for at skabe resultater for lærerne, lyder det fra Rikke Gierahn Andersen, som er glad for den kæmpe opbakning, hun har mødt under valgkampen.

Til dette hovedstyrelsesvalg har lærerne haft rekordmange kandidater at vælge imellem. Over halvdelen af lærerne har stemt, og stemmeprocenten på 58,2 procent har ikke været så høj siden 1975. I Aarhus stemte 59 procent af medlemmerne.

- Det er supergodt. Vi har altid været begunstiget af at have aktive medlemmer. Vores stemmeprocent i forhold til andre fagforbund har altid ligget højt. Det er dejligt, at vi nu kommer endnu højere op. Det er en styrke for en forening, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo til folkeskolen.dk.

De to aarhusianske kandidater endte med flotte genvalg. Gordon Ørskov Madsen 27.110 fik i alt  stemmer og Rikke Gierahn Andersen 18.841 stemmer. Topscorer ved valget blev Lars Busk Hansen fra nordkredsen med 33.193 stemmer.

Nye hovedstyrelsesmedlemmer tiltræder først fra 1. januar, men ekstraordinært bliver de indkaldt til at være med til den nuværende hovedstyrelsesmøde i december til punktet om de kommende periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid.

- De er inviteret, fordi vi står og afventer en meget afgørende rapport fra lærerkommissionen. Det bliver et fundament for det vigtige arbejde, der kommer til at foregå i den nye hoverstyrelse straks i det nye år. De er også inviteret med til møder den 16. december, hvor rapporten bliver offentliggjort, siger Anders Bondo til folkeskolen.dk. 

De 18 nye i DLF's hovedstyrelse

Valgresultat

Læs mere om valget på folkeskolen.dk


 

Vinderne af gavekurven

Arbejdspladserne er inddelt i tre grupperinger med hver sin gavekurv: Arbejdspladser med op til 15 medlemmer, mellem 16 til 40 medlemmer og med over 40 medlemmer.

Flere af skolerne opnåede 100 procent valgdeltagelse - vinderne er:

  • Alléskolen – den lille gruppe
  • Viby Skole – mellem gruppen.
  • Bavnehøj Skole – den store gruppe
  • Elsted Skole – den store gruppe
  • Lyngåskolen – den lille gruppe
  • Skovvangskolen – den stor gruppe

 

Hovedstyrelsesvalg 2019

Hovedstyrelsen består af Danmarks Lærerforenings formand og næstformand (vælges på kongressen), formanden for henholdsvis Skolelederforeningen og Lærerstuderendes Landskreds, én repræsentant for de pensionerede medlemmer og 18 repræsentanter for de aktive medlemmer.

Jørn Kokkendorff blev fredsvalgt som pensionisternes repræsentant i hovedstyrelsen, og de resterende 18 repræsentanter for de aktive medlemmer er valgt ved urafstemning, der sluttede den 3. december klokken 16.00.

Emner

Målgruppe