Der forventes en høj stemmeprocent i Aarhus

Lidt under halvdelen af Danmarks Lærerforenings medlemmerne har afgivet stemme til hovedstyrelsesvalget. I Århus Lærerforening udloves en gavekurv til arbejdspladserne med de højeste stemmeprocenter.

28 kandidater til 18 pladser. Aldrig har lærerne haft så mange at stemme på til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, hvor de enten kan sætte deres 18 stemmer ved én kandidat eller sprede dem ud på flere.

Indtil videre har 40 procent af medlemmerne i Århus Lærerforening stemt. En stemmeprocent som følger landsgennemsnittet. Igen i år har Århus Lærerforening udlovet en gavekurv til de arbejdspladser i kredsen, der får den højeste stemmeprocent.

- Vi udlover en gavekurv, fordi vi synes, det er vigtigt at stemme til hovedstyrelsesvalget. Både ud fra et demokratisk synspunkt, men også fordi et hovedstyrelsesvalg kan skabe liv og samhørighed på skolerne, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

For at nogle arbejdspladser ikke skal have en alt for stor fordel, er arbejdspladserne blevet inddelt i tre grupperinger med hver sin gavekurv: Arbejdspladser med op til 15 medlemmer, mellem 16 til 40 medlemmer og med over 40 medlemmer.

- Tillidsrepræsentanten kan bruge vores gavekurv som værktøj til at samle kollegaerne omkring hovedstyrelsesvalget. Det er en god måde at få noget at være fælles om, og så giver det også mulighed for lidt godmodig drilleri og konkurrence mellem vores skoler, lyder det fra formanden.

Tillidsrepræsentanterne bærer en stor rolle i forhold til at få en høj stemmeprocent. Ved seneste hovedstyrelsesvalg i 2015 stemte 45,3 procent af medlemmerne i Århus Lærerforening, og den rekord håber formanden bliver slået i år.

Alléskolen har som den eneste skole på nuværende tidspunkt en 100 procents stemmedeltagelse. Mens kun 8 procent har afgivet deres stemme på Læssøesgades Skole.


Sådan stemmer du
Alle stemmeberettigede kan stemme direkte her http://bit.ly/33ozLrI ved brug af NemID. Medlemmerne vil også have modtaget en mail torsdag 21. november inden kl. 9.00 med et direkte link. Man klikker blot på linket og taster sin fødselsdato, så er man klar til at stemme. Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandidater.

Afstemningen åbnes torsdag 21. november 2019 kl. 9.00
Afstemningen slutter tirsdag 3. december 2019 kl. 16.00


Fakta: Om hovedstyrelsesvalget

Hovedstyrelsen vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

Formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange er genvalgt for de næste fire år. Skolelederne, de lærerstuderende og pensionisterne vælger deres egne repræsentanter.

Til de resterende 18 pladser er der tre kandidater på genvalg fra Århus Lærerforening:

  • Rikke Gierahn Andersen
  • Charlotte Ipsen
  • Gordon Ørskov Madsen

Den elektroniske afstemning starter den 21. november kl. 9.00 og slutter den 3. december kl. 16.00. Valgresultatet vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på DLF’s hjemmeside.

Læs mere om hovedstyrelsesvalget og de enkelte kandidater på folkeskolen.dk

Målgruppe