Her er de 3 aarhusianske hovedstyrelseskandidater

Fra i morgen kan medlemmer af Danmarks Lærerforening være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse de næste 4 år. Fra Århus Lærerforening genopstiller tre dygtige kandidater.

Med 28 kandidater til 18 pladser bliver der ekstra spænding til hovedstyrelsesvalget. I Århus Lærerforening anbefales de 3 aarhusianske kandidater, når medlemmerne skal stemme.

Her kan du læse, hvorfor kandidaterne mener, at medlemmerne skal stemme på dem.

Rikke Gierahn: Lærer på Højvangskolen
”Aarhuslærere skal have direkte indflydelse i Hovedstyrelsen. Det tager jeg ansvar for. Jeg arbejder for løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som lærerne oplever i en presset hverdag med manglende forberedelse, inklusionsopgaver, vold og trusler, AULA, læringsplatforme, elevplaner, skole-hjemsamarbejde. Aftalte rammer og forpligtende samarbejde er vejen til resultater, så arbejdstid, undervisningsopgaven og arbejdsmiljø balancerer. Et opgør med overstyring af folkeskolen er nødvendig - vi skal have tilliden til lærernes professionelle dømmekraft tilbage.”

https://www.folkeskolen.dk/888576/rikke-gierahn-genopstiller-arbejdsmiljoeet-har-hoejeste-prioritet

Charlotte Ipsen: Lærer på Elsted Skole
”Skolen drives stadigt mere topstyret og præstationsorienteret. Det er vigtigt fortsat at have en lærer, der underviser i folkeskolen i hovedstyrelsen. Jeg bringer virkeligheden fra lærerværelset ind i hovedstyrelsesarbejdet, hvor jeg har påvirket de landspolitiske dagsordener og sat fokus på udfordringerne med inklusionsopgaver, Aula, læringsplatforme, elevplaner, læringsportaler og læringsmålstyring. Og på en hverdag så presset, at der mangler overskud og plads til arbejdsmæssigt engagement og det, der ikke kan måles.”

https://www.folkeskolen.dk/937203/vigtigt-med-en-laerer-i-hovedstyrelsen-der-har-vaeret-i-skolen-baade-foer-og-efter-reformen

Gordon Ørskov Madsen: Formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening
"Jeg vil arbejde for at styrke fællesskabet. Vi skal endegyldigt have fjernet Lov 409 og erstattet den med en ny arbejdstidsaftale for samtlige lærere i landet. Vi skal bruge den kollektive styrke, vi skal have indflydelse på skolens prioritering og udvikling. Tid til arbejdet, skarpere prioriteringer, mere ansvarlig ledelse – er vigtige nøgleord. Skolen og lærerne er overophedet – tempoet skal ned og arbejdsglæden op. Det giver bedre undervisning."

https://www.folkeskolen.dk/951254/gordon-oerskov-genopstiller-laererne-skal-have-tid-til-at-forberede-undervisningen

Fakta: Om hovedstyrelsesvalget
Hovedstyrelsen vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

Formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange er genvalgt for de næste fire år. Skolelederne, de studerende og pensionisterne vælger deres egne repræsentanter.

Til de resterende 18 pladser er der er tre kandidater på genvalg fra Århus Lærerforening:

  • Rikke Gierahn
  • Charlotte Ipsen
  • Gordon Ørskov Madsen

Den elektroniske afstemning starter den 21. november kl. 9.00 og slutter den 3. december kl. 16.00. Valgresultatet vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på DLFs hjemmeside.

Læs mere om hovedstyrelsesvalget og de enkelte kandidater på folkeskolen.dk

Sådan stemmer du
Alle stemmeberettigede vil torsdag 21. november inden kl. 9.00 modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandidater.

Afstemningen åbnes torsdag d. 21. november 2019 kl. 9.00
Afstemningen slutter tirsdag d. 3. december 2019 kl. 16.00

Målgruppe