Hovedstyrelsesvalg: Stem på aarhusianske kandidater

Valget til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse er i gang. Tre kompetente kandidater fra Aarhus genopstiller til hovedstyrelsen. I Århus Lærerforening anbefaler størstedelen af styrelsen Rikke Gierahn Andersen som kandidat.

Hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening er vigtigt. Det hersker der ikke tvivl om hos styrelsen i Århus Lærerforening. Ni styrelsesmedlemmer anbefaler Rikke Gierahn Andersen som kandidat, mens to anbefaler Charlotte Ipsen, og en enkel fordeler sine stemmer ligeligt mellem de to kandidater.

- Vi har brug for en stærk hovedstyrelse, hvor de enkelte medlemmer kan promovere vores profession og er personligt stærke og kompetente på hver sine faglige områder, siger formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard.

Stemmeberettigede medlemmer af Danmarks Lærerforening har i dag modtaget en mail med et direkte link til afstemningen. Hvert stemmeberettiget medlem har 18 stemmer, som de kan vælge at sætte på én kandidat eller fordele blandt de kandidater, der stiller op til hovedstyrelsen.

Vigtig med høj stemmeprocent

Periodeforhandlingerne om arbejdstid bliver den første store arbejdsopgave for Danmarks Lærerforenings nye hovedstyrelse, som tiltræder den 1. januar 2020. Og med 28 kandidater til 18 pladser er der betydeligt flere kandidater til dette valg end ved de to foregående valg.

- Det er positivt og godt for vores foreningsdemokrati, at der er flere kandidater. Gennem vores stemmeafgivelse er vi med til at sikre indflydelse og til at sammensætte foreningens ledelse for den kommende fireårige periode, lyder det fra Jesper Skorstengaard, der håber, at valgets stemmeprocent bliver høj.

Ifølge formanden vil en høj stemmeprocent til hovedstyrelsesvalget give et godt afsæt for den nye hovedstyrelse og de vigtige politiske opgaver, den står overfor.

 


Sådan stemmer du

Alle stemmeberettigede har torsdag 21. november inden kl. 9.00 modtaget en mail med et direkte link. Man klikker blot på linket og taster sin fødselsdato, så er man klar til at stemme. Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandidater.

Afstemningen åbnes torsdag 21. november 2019 kl. 9.00

Afstemningen slutter tirsdag 3. december 2019 kl. 16.00

 


Fakta: Om hovedstyrelsesvalget

Hovedstyrelsen vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

Formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange er genvalgt for de næste fire år. Skolelederne, de lærerstuderende og pensionisterne vælger deres egne repræsentanter.

Til de resterende 18 pladser er der tre kandidater på genvalg fra Århus Lærerforening:

• Rikke Gierahn Andersen

• Charlotte Ipsen

• Gordon Ørskov Madsen

Den elektroniske afstemning starter den 21. november kl. 9.00 og slutter den 3. december kl. 16.00. Valgresultatet vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på DLF’s hjemmeside.

Læs mere om hovedstyrelsesvalget og de enkelte kandidater på folkeskolen.dk

Målgruppe