Klar til kaos i aulaen

Aula Logo
Når efterårsferien er forbi skal AULA stå sin prøve på skolerne. Århus Lærerforening har gennem lang tid forsøgt at få risikoafdækket den nye portal, således skolerne havde de bedste forudsætninger for at understøtte implementeringen på skolerne.

Hyppige henvendelser
Århus Lærerforening har i flere sammenhænge gjort diverse aktører, som er involveret i AULA, opmærksomme på nødvendigheden af en omfattende risikovurdering, som parterne skulle tage bestik af. I og på adskillige mødefora og med kontakt til både de politiske og administrative niveauer i Aarhus, har vi udtrykt vores bekymringer for, hvilke negative effekter en forhastet implementering vil have for både personale, elever og forældre.
Vi har forelagt dem de bekymringer og gode råd, som jeres tillidsvalgte er kommet med, ligesom vi også aktivt har taget del i drøftelserne i DLF regi, hvor både formanden for foreningen, samt den pædagogiske ansvarlige har deltaget.

Vi har stillet krav til, at der fra skoleledelsens og forvaltningens side skal tages ansvar for, at personalet på skolerne får den hjælp og de nødvendige rammer, som er essentielle for at kunne integrere AULA i deres arbejdsliv. Herunder at der bliver udarbejdet en udførlig liste over de mangler, som AULA ved implementeringsstart har og en projektplan for, hvornår fejl og mangler bliver udbedret.
Der hersker fra foreningens side ingen tvivl om, at implementeringen af AULA vil afføde både forudsete og uforudsete udfordringer og mangler, og vi har derfor understreget vores klare forventning om, at et kompetent beredskab står til rådighed for de aarhusianske lærere. Hertil har Børn og Unge lovet, at alt disponibelt mandskab vil være klar fra mandag i uge 43, at forældrene først får adgang til AULA fra onsdag i uge 43, og at der til skolerne udsendes en detaljeret liste over mangler, samt råd til hvorledes disse aktuelt kan løses.

Brug beredskabet
AULA er ikke et færdigudviklet produkt, når det rulles ud på skolerne. Det format, som brugerne bliver præsteret for efter ferien skal til stadighed tilpasses de behov, som brugerne må have. Derfor er det afgørende, at I lærere og børnehaveklasseledere benytter det beredskab, som er sat i værk for at hjælpe AULA og jer godt på vej.
Hvis I oplever problemer, udfordringer eller mangler i og med AULA, skal I derfor ikke tøve med at efterspørge hjælp hos enten jeres ledelse, Århus Lærerforening eller forvaltningen – alle niveauer anerkender, at der vil være et behov, og vi er forberedte på at hjælpe det bedste, vi kan.   

Det bliver en omfattende forandring, som lærere, elever, forældre og ledelse står overfor, når efterårsferien er forbi. I Århus Lærerforening ønsker vi at gøre overgangen til AULA så frustrationsfri og nem som muligt. Derfor sidder vi klar ved både tasterne og telefonerne til at bistå vores medlemmer med eventuelle udfordringer, som de må opleve med den nye portal.