En enig styrelse stemmer ’ja’ til aftalen

Colourbox3646362

Kære medlem.

24 procent har allerede stemt til urafstemningen om arbejdstidsaftalen. En enig styrelse i Århus Lærerforening stemmer ja til overenskomstaftalen indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Overenskomstaftalen er den første arbejdstidsaftale mellem arbejdsmarkedets parter på lærerområdet siden konflikten i 2013. Lærernes arbejdstid har siden været reguleret ved lov, men kommer med aftalen tilbage til grundstenen i den danske model, hvor aftaler sker mellem arbejdsmarkedets parter.

Vi ser aftalen som en mulighed for et forbedret afsæt for det nødvendige samarbejde mellem skolens interessenter, der gør, at vi kan udvikle skolen. Lærerkommissionens rapport konstaterede, at på skoler, hvor ledelsen tager et ansvar for prioriteringen af opgaverne sammen med tillidsrepræsentanten og lærerne, oplever lærerne en klart bedre arbejdssituation. Kommuner og kredse, og skoleledelse og tillidsvalgte skal med aftalen tage afsæt i de erfaringer og sammen udvikle folkeskolen og finde de arbejdstidsforhold, der passer hertil.

Det er ikke nødvendigvis alle dele af den nye aftale, der er aktuelle for lærerne i Aarhus og på Samsø, der med deres lokalaftale allerede har haft en del af de nye tiltag som fast inventar i deres arbejdsdag. Aftalen kan dog gøre en stor forskel i de kommuner, hvor medlemmer stadig arbejder under lov 409, med bl.a. fokus på en styrkelse af ledelsens samarbejde med TR og det samlede lærerkollegium.

En samlet styrelse anbefaler et ja til aftalen. Aftalen giver de bedste forudsætninger for at bidrage til en afgørende positiv ændring af arbejdssituationen i folkeskolen og de andre steder, hvor lov 409 er gældende.

Hvis der bliver stemt ’ja’ til den nye centrale aftale skal Århus Lærerforening sammen med Aarhus og Samsø kommune drøfte, hvordan aftalen kan skabe forbedringer af de nuværende lokalaftaler. Selvom den centrale aftale bliver stemt hjem vil medlemmerne i Aarhus og Samsø stadig være reguleret efter deres lokale arbejdstidsaftaler.

Århus Lærerforening udlodder en gavekurv til de 3 arbejdspladser, der får den højeste stemmeprocent. Urafstemningen afsluttes den 1. september 2020 kl. 16.00, og aftalen vil, såfremt der stemmes ja, gælde fra næste skoleår.

På vegne af styrelsen i Århus Lærerforening