Århus Lærerforening er stærkt bekymret for mandagens skolestart

Colourbox46475342

Et stigende antal smittede aarhusianere med coronavirus har fået myndighederne til at skærpe lokale restriktioner for at begrænse smittespredningen. De skærpede tiltag og anbefalinger om at udskyde fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne gælder ikke for skolerne, og det undrer formand i Århus Lærerforening.

- De retningslinjer, som de aarhusianske skoler starter op under på mandag, er ikke tilstrækkelige, da de fx ikke sikrer de nødvendige afstandskrav. Skolerne bør som store institutioner med mange potentielle smittekilder komme tilbage til en organisering, som vi så før sommer, der gør det muligt at mindske risikoen for smittespredning af coronavirus, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard om situationen før mandagens skolestart.

Århus Lærerforening har de seneste uger modtaget mange henvendelser fra bekymrede lærere, der er usikre på, om deres arbejdsplads har tilstrækkeligt fokus på smitteforebyggelse. I et brev til byens borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Børn og Unge Thomas Medom opfordrer Jesper Skorstengaard til, at skolernes rolle i forbindelse forebyggelse og kontrol af smittespredning bliver tydelig, at hverken elever og medarbejderne er bange for at øge risikoen for smittespredning.

- Den aktuelle situation i Aarhus betyder, at skolerne ikke bør åbne som om intet var hændt. Den vigtigste prioritering lige nu er at undgå smittespredning, og derfor bør adgangen for forældre i skolen igen minimeres, antallet af lærer-elev-kontakter mindskes, enkelte fag bør ikke læses og rengøring og hygiejne skal være topprioritet, lyder det fra Jesper Skorstengaard.

Flere skoler har på baggrund af situationen besluttet at udskyde første skoledag for børnehaveklasserne og 1. klasserne, mens nogle af de store klasser vil blive fjernundervist indtil deres lærere er testet negative. Århus Lærerforening håber, at myndighederne vil gøre brug af muligheden for genindføre reglerne om nødundervisning på de aarhusianske skoler indtil situationen er under kontrol. På den måde kan skolerne gå tilbage til en organisering, hvor eleverne eksempelvis undervises i mindre hold med forskudte pauser og mødetider.

- Situationens alvor gør, at der ikke kan slækkes på forsigtigheden. Skolerne skal være et sikkert sted for de elever, forældre og medarbejdere, der møder ind på mandag, understreger Jesper Skorstengaard.

Emner

Målgruppe