Nyhedsbrev - 21. august

Kære medlem

Den aktuelle corona-situation i Aarhus betyder, at flere skoler har sendt hele klasser, årgange og medarbejdere hjem som følge af covid-19 smitte blandt elever og lærere. Situationens alvor betyder, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bremse smittespredningen.

Århus Lærerforening gjorde før skolestart gentagne gange Aarhus Kommune opmærksom på, at de gældende retningslinjer, som de aarhusianske skoler skulle starte op under, ikke var egnede til at undgå smitterisiko. Foreningen opfordrede til, at skolerne som store institutioner med mange potentielle smittekilder skulle følge en prioritering og organisering, som den vi så inden sommerferien, der gjorde det muligt at mindske risikoen for smittespredning. Det var først efter foreningens fortsatte henvendelser og efter en massiv mediedækning initieret af Århus Lærerforening, at vores henvendelser fik gennemslagskraft. Aarhus Kommune åbnede derfor i onsdags op for flere fleksible muligheder og beføjelser til at tilpasse skoledagen til situationen med et stigende smittetal blandt børn og medarbejdere. Mulighederne for en anden organisering skal ifølge Aarhus Kommunes reviderede drejebog vurderes på hver enkel skole. Det skal ske med henblik på at skærme elever og lærere for yderligere smitte og tage hensyn til den arbejdsbelastning, som corona-smittens opblussen medfører.

Med frisættelsen er det afgørende, at skolerne kan planlægge skoledagen til den virkelighed, der omgiver os alle lige nu. Naturligvis skal de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves, men fem måneder med corona betyder også, at der skal tages højde for lærernes faglighed og arbejdsmiljø i den ”nye” dagligdag. Det vil være formålstjenligt at vende tilbage til nogle af de prioriteringer og organiseringsformer, som vi så under forårets genåbning af skolerne. Det gælder for de skoler, der ulykkeligvis har fået smitten inden for døren, men også for skoler, hvor det f.eks. er svært at holde den nødvendige afstand. Kort sagt, bør anvendelsen af nødundervisningsbekendtgørelsen ses som en mulighed for at skabe gode forhold for både elever og lærere i en tid, hvor det ”normale” er et længere ophold med corona.

Tryghed, sikkerhed og oplevelsen af retfærdige og velovervejede beslutninger er som altid afgørende, når du møder ind på arbejde. Derfor skal Aarhus Kommune eller centrale myndigheder påtage sig ansvaret for at forklare såvel beslutninger som rationalerne bag beslutningerne, som skolerne arbejder under i den nuværende situation. Århus Lærerforening arbejder på højtryk for, at arbejdsgiver lever op til sit ansvar, men processen er langsommelig, og det er ikke altid tilfredsstillende. Derudover har foreningen opfordret til, at det skal være lettere og mere transparent for medarbejderne at finde frem til Børn og Unges materialer om medarbejderes rettigheder og vilkår i forbindelse med den særlige corona-situation. Dette har Børn og Unge givet lovning på.

I lighed med forårets corona-situation, vil Århus Lærerforening udsende nyhedsbreve med jævne mellemrum, som du enten via din TR eller på foreningens hjemmeside kan følge med i. Vi følger udviklingen nøje og holder dig orienteret, så snart vi kan. Foreningen står som altid til rådighed for dig, og du er velkommen til at kontakte os på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org. Pas godt på dig selv og hinanden.

 

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening

Emner

Målgruppe