Aarhusianske elever fra 5.-10. klasse sendes hjem

Nyhed1
Udviklingen i covid-19-smitten er bekymrende i en række kommuner – også i Aarhus Kommune. Derfor sendes 5.-10 klasses eleverne hjem fra skole fra den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i dag.

I lyset af smitteudviklingen har regeringen besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag blandt andet i Aarhus Kommune. Skolerne skal for 5.-10. klasserne gennemføre nødundervisning og undervise eleverne digitalt. 

- Det er bekymrende, at der igen sendes elever og medarbejdere hjem, men nødvendigt i den nuværende situation. Det er vigtigt, at vi i den næste periode ikke presser hverken medarbejdere eller elever, der igen skal modtage digital undervisning og omstille hele deres dagligdag uden klassekammeraterne, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard og appellerer til lidt ro på. 

Både fjernundervisning og undervisningen på skolerne af 0.-4. klasse er nødundervisning og minder om den, vi så i foråret. På skolerne må eleverne ikke undervises på tværs af klasser. Juletraditioner så som gudstjeneste gennemføres ikke, og der skal stadig være særligt fokus på afstand, håndvask og rengøring.

Forebyggende indsats også efter jul

Århus Lærerforening var stærkt bekymret for skolestarten efter sommerferien. Jesper Skorstengaard understreger derfor, at forebyggende indsatser i den nuværende situation også skal gælde efter jul, når eleverne igen møder ind:

- Efter jul bør der være forebyggende tiltag som eksempelvis rullende indkøring af elever, så elever og medarbejdere kan møde ind til en skoledag med minimeret risiko for smitte.

Ifølge Undervisningsministeriet er sårbare grupper er undtaget hjemsendelsen, fx elever i specialundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingskrævende behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.

Tiltagene for 5.-10. klasse vil gælde fra den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skolerne, kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning frem til den 10. januar 2021. Det betyder at man ikke skal åbne skolerne 3. januar med mindre man er klar til det.

Corona-hotline

Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en særskilt Corona-hotline for spørgsmål vedrørende de tiltag, der gælder for de berørte kommuner – herunder Aarhus. Når der ringes op til hotlinen på tlf 7080 6707, vælges ”1” for at komme igennem til den særlige linje

Emner

Målgruppe