Aflys prøver i de praktisk-musiske fag

Colourbox44458661

Århus Lærerforening støtter børne- og ungerådmand Thomas Medoms opfordring om at aflyse de praktisk-musiske afgangsprøver. Med en ny bekendtgørelse i hånden, har skolelederne nu fået mulighed for at aflyse valgfagsprøverne i musik, madkundskab, håndværk og design samt billedkunst, der skulle være afholdt i december og januar. Betingelserne for at gennemføre meningsfuld undervisning i valgfagene har været alvorligt udfordret af corona-retningslinjer og hjemsendte elever og lærere.

- Det er altså lettere at få elever igennem en diktat end en gryderet i den virtuelle undervisning. Dette efterår har i den grad påvirket undervisningen, og de praktisk-musiske fag har stået først for, hvis timer skulle aflyses på grund af corona. De tilbagemeldinger, jeg har fået, siger klart, at vi bør aflyse de praktisk-musiske prøver denne vinter, siger Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Århus Lærerforening har af flere omgange gjort opmærksom på, at mangelfuld undervisning under corona kan stille nuværende elever ringere end kommende årgange ved en prøveafholdelse.

- Det er fornuftigt at aflyse afgangsprøver i praktisk-musiske fag. Vi støtter kraftigt op om rådmandens opfordring til skolelederne. På nuværende tidspunkt skal alle aktiviteter, der medfører risiko for dråbesmitte ikke gennemføres, og det understreger blot nødvendigheden af at aflyse prøverne i praktisk-musiske fag, lyder det fra formand i Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard, der gerne havde set, at Børne- og Undervisningsministeriet havde truffet en fælles beslutning om at aflyse prøverne.

Ifølge reglerne er det skolelederens suveræne kompetence efter en konkret og individuel vurdering at aflyse valgfagsprøverne. Elever, der får deres prøve aflyst, vil i stedet få ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer i det pågældende fag.

- Situationen presser både elever, lærere, ledere og også skolen som helhed, der ofte må lukke ned for klasser, årgange eller hele matriklen. Derfor håber jeg, at lederne vil lytte til lærerne og eleverne, så der bliver ro til at få lavet et godt forløb for eleverne uden eksamen, siger Jesper Skorstengaard og opfordrer til, at Børne- og Undervisningsministeriet også tænker langsigtet og tager stilling til sommerens prøver.

Emner

Målgruppe