Debatindlæg: Vi skal lære af folkeskolens coronaerfaringer

Som interesseorganisationer for forældre, lærere og ledere i Aarhus er vi glade for, at alle elever nu er tilbage på deres skoler, hvor de kan være sammen med deres venner, og hvor lærerne igen kan være sammen med børnene i lærende fællesskaber.

Læserbrev bragt i Århus Stiftstidende den 13. juni 2020

De fleste steder er det heldigvis gået rigtigt godt med at genåbne skolen. Mange lærere fortæller om færre konflikter mellem børnene, mere ro i timerne og om udeundervisning, der giver nye muligheder for fællesskaber mellem børnene. Det er vigtige erfaringer, som vi skal tage med os, når vi skal skabe en god skole for alle århusianske børn i fremtiden.

Skoledagen er langt fra, som den plejer. Hygiejne- og afstandskrav betyder fortsat, at børnene ikke har et fuldt skema, og at de ældste elever på nogle skoler kombinerer det fysiske fremmøde med fjernundervisning. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen betyder også, at der er få, faste voksne tilknyttet de enkelte klasser, og derfor er det ikke muligt at undervise lige meget i alle fag. Skolerne har forskellige muligheder for at tilrettelægge skoledagen, så den lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, og derfor er der også forskel på, hvilken og hvor meget undervisning eleverne på de forskellige skoler får. Sådan må det være, så længe vi lever i et samfund med corona og arbejder under en nødbekendtgørelse for skolen.

I hjemsendelsesperioden med fjernundervisning fik mange forældre et nyt indblik i deres børns skolegang og skolearbejde, og flere forældre fortæller, at de har fået en større forståelse for lærernes arbejde. Mange lærere beretter også om en tættere kontakt til eleverne og forældrene som positivt i forhold til at støtte det enkelte barn. Så selv om skoledagen ikke ligner sig selv, er det værd at overveje, hvad den nye ’normal’ skal være for skolerne i Aarhus.

Rent fagligt har børnene ikke fået den samme undervisning i alle fag, som de ville have fået uden corona. Men mange børn har helt sikkert lært noget værdifuldt eller fået nye venskaber i de anderledes rammer. Vi ved dog også, at nogle børn har været for langt væk fra skolen de seneste måneder, og at det for andre måske er lidt svært at komme tilbage. Der vil være brug for at samle op – både på det faglige og det sociale – også ind i næste skoleår. Den opgave kan skolerne løse, fordi de kender deres elever og familier og ved, hvem der har brug for ekstra faglig støtte, hvem der skal hjælpes tilbage i fællesskabet, og hvem der måske har haft det svært med den ekstra tid derhjemme.

Aarhus Skolelederforening, Århus Lærerforening og Skole og Forældre Aarhus opfordrer til, at skolerne får tid og ressourcer til at løfte lige netop dén opgave i det kommende skoleår – det vil kræve ekstra voksne i undervisningen og mere tid til opfølgning og sociale indsatser. Vi skal lære af de gode erfaringer med undervisningen i den genåbnede skole. Mere tid til det enkelte barn, færre konflikter, mere plads mellem børnene i lokalerne og mere tid til at planlægge varieret undervisning. For det er dét, det handler om; at skolen som forpligtende fællesskab giver mulighed for, at vi lærer af nogen og med nogen. Lad os skabe en ’new normal’ for skolerne i Aarhus sammen.

Link til læserbrevet: https://stiften.dk/artikel/vi-skal-l%C3%A6re-af-folkeskolens-coronaerfaringer