Nyhedsbrev - 9. juni

Kære medlem

I snart 12 uger har intet været, som det plejer på folkeskoler og arbejdspladser. Nødundervisning og sundhedsmæssige hensyn er stadig hverdag, så smittespredning undgås. Og det er forventningen, at vi skal hen på den anden side af sommerferien, før vi nærmer os en tilstand, som det vi kendte før corona-krisen. Her kommer en kort status fra din forening.

COVID-19 status og retningslinjer i sommerferien

Undervisningen foregår som udgangspunkt nu fysisk på skolen, men det er stadig langt fra det, vi kender som normalt. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisningen for at undgå smittespredning. De fysiske omstændigheder giver store forskelle i timetal, skolernes åbningstider, mængden af fjernundervisning og dagligdagens organisering. Mødeaktivitet medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og ledelse skal så vidt mulig stadig afholdes virtuelt.

Coronatiden fortsætter ind i sommerferien, hvor alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Norge, Tyskland og Island frarådes. Du skal være meget opmærksom på, at hvis du mod myndighedernes anvisning tager på ferie i et område, hvor du bringer dig selv i risiko for smittefare, kan det blive opfattet som misligholdes af dit ansættelsesforhold. Det kan betyde en selvbetalt karantæne og i værste fald kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis det ender med, at du ikke kan møde på arbejde efter ferien.

Corona-erfaringer

Efter genåbningen af folkeskolen har meget været anderledes. Flere beretter om, at mindre hold med færre elever, en kortere og mere varieret skoledag og tættere relation med eleverne har givet helt nye muligheder for at skabe god undervisning. Coronaskolen har langt fra været uproblematisk og både de positive og negative erfaringer for undervisning, organisering, leder-/medarbejderrolle og arbejdsfællesskabet skal vi tage med os. Århus lærerforening vil igangsætte et arbejde med indsamling af erfaringer, så den viden er med os, når vi arbejder for at forbedre medlemmernes vilkår.

Generalforsamling

Århus Lærerforenings største og vigtigste medlemsarrangement er foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes normalt i marts måned, men måtte i år udskydes på grund af COVID-19. Den udskudte generalforsamling er planlagt til afholdelse i september 2020. Den endelige dato bliver meldt ud, så snart vi er sikre på, at vi kan afholde generalforsamlingen inden for de sundhedsmæssige anbefalinger, og kan finde et passende sted at afvikle generalforsamlingen. Vi glæder os meget til at se dig og dine kolleger.

Du er som altid velkommen til at kontakte os enten på telefon 8613 0388 eller mail 133@dlf.org. Grønnegade er igen åben, men møder skal som sædvanligt aftales på forhånd. Pas godt på dig selv og dine nærmeste.

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening

Emner

Målgruppe