Øremærkede midler skal skaffe flere lærere til folkeskolerne i Aarhus

Lærer der underviser
Regeringen og partierne bag finansloven for 2020 besluttede sidste år at tildele folkeskolen 275 millioner kr. til ansættelse af flere lærere. I Aarhus Kommune betyder det cirka 15 millioner kr., som fordeles mellem kommunens 48 skoler.

Midlerne fra finansloven bliver fordelt på baggrund af elevtallet fra skoleåret 2018/2019. Det betyder, at Aarhus Kommune får cirka 15 millioner kr. i 2020, som skal fordeles blandt kommunens 48 skoler, mens Samsø får 100.000 kr.

Beløbene er lagt ud til de forskellige skoler, og det er derfor svært at følge, om det tildelte beløb går direkte til lærerstillinger. For næstformand for Børne- og Ungevalget i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S), er det dog vigtigt, at pengene går til formålet.

- 15 millioner kr. er et kærkomment bidrag til lærerstillinger i Aarhus, selvom man godt kunne ønske sig mere. Jeg vil ikke gå ud på den enkelte skole og bestemme, hvordan pengene bruges, men det skal sikres, at pengene går til lærerstillinger. Det er jo det, der er meningen, siger Anders Winnerskjold.

Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. Midlerne kan dog også anvendes til udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til it), men skal dog holdes på et minimum. Aarhus Kommune har endnu ikke en plan for, hvordan det sikres, at pengene går til flere lærere, men ifølge Anders Winnerskjold er det en problematik, der bør tages op i Børne- og Ungeudvalget.

- Det skal sikres, at pengene går til det, de er øremærket til. Derfor er det et godt opmærksomhedspunkt at tage op på udvalgsmøde og diskutere, hvordan vi kan sikre, at det bliver til reelle lærerstillinger, siger han.

Forkvinde for Børn og Unge-udvalget, Eva Borchorst Mejnertz (R), er enig med Anders Winnerskjold men mener ikke, at beløbet til folkeskolen fra finansloven er tilstrækkeligt.  

- Det har vores bevågenhed, at pengene lander, hvor de skal. Min bekymring er mere, om det er nok, fordi vi har nogle store udfordringer, som kræver, at vi afsætter flere midler. Beløbet fra finansloven forslår ikke i den henseende, forklarer Eva Borchorst Mejnertz.   

Afhængigt af hvordan skolerne anvender midlerne, vil finanslovsmidlerne for i år kunne føre til cirka 27 ekstra lærerstillinger i Aarhus Kommune. Det vil dog blive svært at følge pengesporet og skolernes anvendelse af midlerne, da pengene indgår samlet i det budget, som skolerne tildeles.  

- Finanslovens bidrag til folkeskolen er et godt signal men dækker langt fra den underfinansiering, som man pålagde kommunerne med folkeskolereformen tilbage i 2013. Det er vigtigt at holde fast i, at der er behov for flere lærere, men at det ikke er nok til at gøre en stor forskel ude på den enkelte skole, siger formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard.

Regeringen og aftalepartierne har i finansloven afsat 275 millioner kr. til folkeskolen i 2020, 400 millioner kr. i 2021, 550 millioner kr. i 2022 og 807 millioner kr. fra 2023 og frem. Aftalen om flere lærerstillinger gælder i første omgang alene for de 275 millioner kr. i 2020.