ÅLF sommerhilsen 2020

Colourbox36051452 1 Kopi

Kære medlemmer

Skoleåret synger på allersidste vers. Det har været et historisk år – et anderledes, turbulent, uforudsigeligt og arbejdsmæssigt hårdt år. Alle i og omkring skolerne har på trods af konstante ændringer taget udfordringen op, og har fået den nye hverdag til at fungere. Som faggruppe har I formået at skabe stor sundhedsmæssig sikkerhed, et fantastisk samarbejde med forældre og elever og et nyt momentum for folkeskolen.

Regler om håndvask og afstand har fyldt meget, men de gode erfaringer med færre konflikter mellem eleverne, mere ro i timerne og en mere sammenhængende skoledag skal vi have med i skoletasken efter sommerferien. Erfaringerne fra coronaskolen har givet os alle stof til eftertanke, og foreningen vil bruge den nye viden fremadrettet, når vi taler om lærernes arbejdsforhold og den gode skole.

De nye sundhedsfaglige retningslinjer betyder, at vi efter sommerferien kan vende tilbage til en hverdag, der er tættere på det, vi kendte inden corona. Nødundervisning, hosteetikette og håndsprit vil dog fortsat være på skemaet, ligesom Århus Lærerforening fortsat vil have et øje på de kolleger, som er i risikogruppen. Og ikke mindst, vil foreningen sørge for, at de arbejdstidsbestemmelser vi kender overholdes.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at udrulningen af Chromebooks som arbejdsredskab til medarbejdere i Aarhus Kommune er sat på pause. De mange henvendelser vi har fået fra jer medlemmer og tillidsvalgte har igangsat en ny proces, der skal sikre mere inddragelse af medarbejderne ude på skolerne. For Århus Lærerforening er det afgørende, at Børn og Unge lever op til sit ansvar med ved at levere det bedst mulige IT-arbejdsredskab, der understøtter arbejdet og den kerneydelse, I leverer hver eneste dag.

 

Et loft over lærernes mængde af undervisning har været Danmarks Lærerforenings mantra siden 2013. I Århus Lærerforening glæder vi os derfor over, at det er lykkes at aftale en grænse for, hvor meget undervisning hver enkelt lærer kan levere – og at vi vinker farvel til et undervisningstimetal som stiger år for år. Flere medlemmer vil med den seneste justering af Aarhusaftalen se færre lektioner på skemaet efter sommer. Dette bliver forhåbentligt et af de første skridt mod en aktiv prioritering af, at varieret undervisning, hensyn til elevernes forskellige faglige niveauer og nærvær kræver tid til forberedelse og fordybelse. 

Det bliver nok en anderledes sommer, end de fleste af os havde planlagt. Tiden er nu kommet til at få ro på, få slappet af og nyde det gode vejr. Pas godt på dig selv og rigtig god sommer.

 

På vegne af styrelsen og personalet i Århus Lærerforening

Jesper Skorstengaard & Dorthe Ryom Fisker, formand og næstformand for Århus Lærerforening