Aarhus opfordrer Rosenkrantz-Theil: Giv dagtilbud og skoler corona-friheden igen

Pressemeddelelse.

En række centrale parter på børne- og ungeområdet i Aarhus har netop sendt en direkte henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om større fleksibilitet i håndteringen af corona i dagtilbud og skoler.

I brevet beskriver parterne hverdagen med covid-19 som mentalt udmattende, usikker og opslidende for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Derfor ønsker de ministerens hjælp til en bredere vifte af greb, der kan justeres, når corona er kommet inden for døren, og medarbejdere og børn må sendes hjem. Det drejer sig blandt andet om at lempe time- og dokumentationskrav, udskyde frister for at sætte nye tiltag i værk og mulighed for at kunne afvige cirkulærer og reglementer.

”Arbejdet for at forhindre smitte og sikre en tryg hverdag koster utroligt mange kræfter lige nu. Forældre, ledere og medarbejdere knokler for at lykkes, men vi har brug for ministerens hjælp til at skabe mere fleksible rammer omkring børnene og de unge,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Hjemsendte medarbejdere og efterlevelse af coronaretningslinjer fylder meget i skoler og dagtilbud. Tilstanden er langt fra normal, og det har vanskeliggjort bl.a. afvikling af undervisning, prøver og evaluering af pædagogiske læreplaner. I brevet understreges nødvendigheden af langsigtede planer og flere frihedsgrader til de enkelte institutioner for at skabe forudsigelighed, tryghed og en kendt hverdag for børnene.

Emner

Målgruppe