Debatindlæg: Hvem vinder – kommunens elever eller kommunens budget?

Politikerne skal give de aarhusianske folkeskoler det økonomiske råderum, der er brug for til at kunne løse opgaven.

Debatindlæg bragt i JP Aarhus den 7. september 2020

I folkeskolen lærer vi af hinanden og får øjnene op for, at livet kan leves på mange måder, og at et stærkt fællesskab består af mange forskelligheder. For langt de fleste børn i Danmark udspiller hverdagen sig stadig i en kommunal folkeskole, men for stadig flere er folkeskolen ikke længere det naturlige førstevalg. På mange skoler er de fysiske rammer udfordret af høje klassekvotienter og lærere, der er presset på tid. Og skolernes økonomier er i dag så underfinansieret, at bare et enkelt barns skoleskift eller uforudsete problematikker i en elevgruppe kan slå bunden ud af skolens kasse. 

I Aarhus Kommune prioriteres der med 7.000 kr. mindre pr. elev, og der er langt flere elever pr. lærer end landsgennemsnittet. Brugte kommunen flere penge på sine elever, ville det i højere grad være muligt at lave to-lærer-ordninger, opdele eleverne i mindre hold og sørge for, at det er kendte voksne, som hver dag møder eleverne. Det giver tryghed for forældre, og vi ved, at det øger elevernes trivsel og læring. Derfor skal der politisk gives rygstød til skolerne, så der skabes en reel mulighed for at lykkes med at gøre folkeskolen til elevers og forældrenes førstevalg. Det er kun rimeligt, at Aarhus Kommune har en folkeskole, der økonomisk prioriterer elevernes skolegang og ligger på niveau med resten af landet.

Lærere arbejder hver dag for at skabe rum til, at alle elever føler sig som en del af folkeskolens fællesskab og for at møde eleverne der, hvor de er – fagligt og menneskeligt. Når det lykkes at skabe levende undervisning, hvor alle elever tager aktiv del, så skaber vi sunde og mangfoldige læringsfællesskaber. Men rammerne for at få det til at lykkes bliver vanskeligere år for år. Alene i år mangler de aarhusianske skoler 40 mio. kr. til det specialiserede område, og de årlige grønthøsterbesparelser sluger de penge, der bliver tilført fra Christiansborg.

I processen om de kommende års budgetter bør der stoppes op og reflekteres. Økonomien for folkeskolerne i Aarhus Kommune er så stram, at lejrskoler, elevsamtaler og en klasselærer kun er nogle skoler forundt. Der skal ske en reel tilførsel af midler til skolerne, så de kan lykkes med den vigtige opgave det er at danne og uddanne børnene og få dem til at vokse og udvikle sig som en del af folkeskolens fællesskab. Århus Lærerforening og Skole og Forældre i Aarhus støtter de partier, der har stillet forslag om at styrke arbejdet med mellemformer og inkluderende fællesskaber, og at der tilføres flere lærere til folkeskolen. I Aarhus vil vi have den bedste folkeskole, der udvikler hver enkelt elev både socialt og fagligt. Vi ønsker, at folkeskolen skal være elevers og forældrenes naturlige førstevalg. Skal vi nå dertil, skal byens politikere give skolerne det økonomiske råderum, der gør opgaven mulig.

Link til debatindlægget: Hvem vinder – kommunens elever eller kommunens budget?

Emner

Målgruppe