Generalforsamlinger

GF 2019

GF19
Generalforsamling og efterfølgende medlemsfest på Centralværkstedet fredag den 22. marts 2019 kl. 16.30. Medlemskontrollen åbner kl. 16.00.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Til årets generalforsamling får du muligheden for at blive klogere på Ny Start. Der er nemlig lagt op til en god debat, når både formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen og Børn & Unge rådmand Thomas Medom kommer med deres perspektiver på Ny Start. I løbet af dagen vil der være rigeligt med muligheder for, at du kan få svar på de spørgsmål, du må have omkring Ny Start.
Du kan læse mere om Ny Start her.

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.   Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. Valg af stemmeudvalg.
3.   Formandens beretning og debat.
4.   Indkomne forslag.
5.   Regnskab for Århus Lærerforening.
5a. Regnskab for Særlig Fond.
6.   Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7.   Budget og fastsættelse af kontingent.
8.   Eventuelt.

Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest fredag 8. marts 2019 kl. 10.00.


 

Efterfølgende medlemsfest
Efter generalforsamlingen inviterer Århus Lærerforening endnu engang til medlemsfest. Både generalforsamling og fest holdes på Centralværkstedet.

Vi forventer, at generalforsamlingen er afsluttet kl. ca. 19.30, og umiddelbart herefter starter medlemsfesten på Centralværkstedet. Da der er begrænset antal billetter, er det en god idé at opfordre kollegerne til at tilmelde sig spisningen i god tid.

Spisning, musik og dans
Vi ses til en hyggelig og ikke mindst festlig afslutning på en spændende dag. Prisen for spisning og fest er kun 125,- kroner. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men det er muligt at købe øl, vin, vand og drinks til favorable priser. Fra ca. kl. 22.00 vil der være livemusik til festen og dansen.

Du bestiller din billet hos din TR senest onsdag den 13. marts. Billetbestillingen foregår efter først-til-mølle-princippet.

Er du ikke i et ansættelsesforhold, så henvend dig til Århus Lærerforening vedr. billetbestilling. 

Beretning - foreningens arbejde - GF 2019

Thumbnail - Beretning til GF 2019

Plakat - GF 2019

Thumbnail - GF Plakat 2019

Menu - medlemsfest GF 2019

Thumbnail - GF menu 2019