Generalforsamlinger

GF 2020

GF20 - AFLYST
Styrelsen i Århus Lærerforening har i dag den 10. marts truffet beslutning om at udskyde foreningens generalforsamling og aflyse den efterfølgende fest, som skulle have været afholdt fredag den 13. marts 2020.

Kære medlem

Som fagforening kan vi ikke forsvare, hvis ét af vores arrangementer udsætter dig og dine omgivelser for fare og en øget risiko for COVID-19. Med myndighedernes nyeste anbefalinger udskyder Århus Lærerforening derfor generalforsamlingen og aflyser den efterfølgende medlemsfest fredag den 13. marts 2020 på ubestemt tid. Dette er begrundet i bestræbelserne på at begrænse spredningen af COVID-19 mest muligt både lokalt og nationalt.

Som fagforening har vi en særlig rolle i at udvise samfundssind og lægge et forsigtighedsprincip ned over beslutninger, der vedrører din sikkerhed. Den seneste udmelding fra Aarhus Kommuner viser, at flere medarbejdere i kommunes skoler allerede er sendt hjem i karantæne. Vores adfærd og ansvar er afgørende for, at strategien med at inddæmme virussen har den ønskede effekt.

Den helt ekstraordinære situation har ingen kunne forudse, og det er foreningens overbevisning, at vi med udskydelsen tager ansvar i forhold til at passe på os alle sammen så meget som overhovedet muligt. Generalforsamlingen vil blive genindkaldt, herunder diverse valg, vedtagelser og regnskab så snart det vurderes forsvarligt, og vil ske i henhold til foreningens retningslinjer. Udskydelsen betyder, at de nuværende styrelsesmedlemmer, der i dag varetager valgte poster i Århus Lærerforening vil besidde disse indtil et nyvalg har fundet sted.

I forhold til medlemsfesten vil medlemmer, der har indbetalt penge til festen få disse tilbagebetalt. Procedure herfor kommer senere.

Du er altid velkommen til at kontakte Århus Lærerforening, hvis du har spørgsmål.

På vegne af Århus Lærerforenings kredsstyrelse

Jesper Skorstengaard

 

 

 

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Vedtægtsændringer.
6. Regnskab for Århus Lærerforening.
6a. Regnskab for Særlig Fond.
7. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
8. Budget og fastsættelse af kontingent.
9. Valg jævnfør vedtægternes § 12.

a)  Valg af formand.
b)  Valg af næstformand.
c)   Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til styrelsen.
d)  Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Valg jævnfør § 13.
11. Eventuelt.


Efterfølgende medlemsfest
Efter generalforsamlingen inviterer Århus Lærerforening endnu engang til medlemsfest. Både generalforsamling og fest holdes på Centralværkstedet.

Vi forventer, at generalforsamlingen er afsluttet kl. ca. 20.00, og umiddelbart herefter starter medlemsfesten på Centralværkstedet. Da der er begrænset antal billetter, er det en god idé at opfordre kollegerne til at tilmelde sig spisningen i god tid.

Spisning, musik og dans
Vi ses til en hyggelig og ikke mindst festlig afslutning på en spændende dag. Prisen for spisning og fest er kun 150,- kroner. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men det er muligt at købe øl, vin, vand og drinks til favorable priser. Fra ca. kl. 22.00 vil der være livemusik til festen og dansen.

Medlemsfesten i forbindelse med generalforsamlingen er udsolgt.

Beretning - GF 2020

Thumbnail - Beretning

Plakat - GF 2020

Thumbnail - GF plakat 2020

Menu - medlemsfest GF 2020

Thumbnail - GF menu 2020