Generalforsamlinger

GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

GF20 - udskudt til 2021
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00.

På grund af covid-19 blev den ordinære generalforsamling fredag den 13. marts 2020 udsat. Det er denne generalforsamling, vi nu indkalder til. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af januar 2021.

 

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

FORELØBIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Århus Lærerforening.
3a. Regnskab for Særlig Fond.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
6. Budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg jævnfør vedtægternes § 12.
8. Valg jævnfør vedtægternes § 13.
9. Eventuelt.

Den endelige dagsorden oploades til TR-gruppen på InSite senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der skal vælges revisor og revisorsuppleant.

Eventuelle forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest torsdag den 28. januar kl. 10.00.

Diverse oplysninger vedr. udskudt GF 2020 - 11. februar 2021

Beretning - GF 2020

Thumbnail - Beretning