Generalforsamlinger

GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

GF20 - udskudt til 2021
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00.

På grund af covid-19 blev den ordinære generalforsamling fredag den 13. marts 2020 udsat. Det er denne generalforsamling, vi nu indkalder til. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af januar 2021. 

Oplever du tekniske udfordringer på selve generalforsamlingen den 11. februar kan du kontakte ProShop Europe på mail cah@proshopeurope.com eller tlf. 26 32 40 85

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.        Valg af dirigent.
2a.      Vedtagelse af forretningsorden.
2b.      Valg af referent.
3.        Formandens beretning.
4.        Indkomne forslag.
5.        Vedtægtsændringer.
6.        Regnskab for Århus Lærerforening.
6a.      Regnskab for Særlig Fond.
6b.      Regnskab for Solidaritetsfonden.
7.        Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
8.        Budget og fastsættelse af kontingent.
9.        Valg jævnfør vedtægternes § 12.
           a)   Valg af formand.
           b)  Valg af næstformand.
           c)   Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til styrelsen.
           d)  Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.      Valg jævnfør § 13.
11.      Eventuelt.


Mød alle kandidaterne, der stiller op til Århus Lærerforenings styrelse. Hvis du vil se formands- og næstformandskadidaternes valgvideoer, er der link til dem herover.