Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Andreas Ravn Skovse - Valgoplæg

En styrelse, der arbejder
I de sidste 3 år har jeg sat arbejdsmiljøet på dagsordenen i Århus Lærerforening. Jeg har særligt arbejdet for at forbedre mulighederne og vilkårene for vores arbejdsmiljørepræsentanter. Dygtige arbejdsmiljørepræsentanter er første trin på vejen mod et godt arbejdsmiljø.

En fagforening, der samarbejder
Aarhusaftalen er en god aftale. Loftet over undervisningstimer udstiller de økonomiske udfordringer i den aarhusianske folkeskole, og næste skridt bliver at få prioriteret skoleområdet økonomisk, så skolerne ikke skal nedlægge gode tiltag for at holde undervisningsloftet.

Med den nye arbejdstidsaftale kan det blive bedre. Jeg vil arbejde for at få indskrevet timetal på større opgaver i Aarhusaftalen, så opgaveoversigten bliver et redskab vi kan bruge til at danne overblik over arbejdsbyrden. Det er muligt, hvis vi fortsætter vores konstruktive samarbejde med kommune og skoleledere.

Nogle gange skal der modarbejdes
Nogle gange skal man sige fra. Uanset om det drejer sig om nationale test og symbolpolitik rettet mod ’ghettoskolerne’ fra Christiansborg, eller dårlige løsninger som AULA-udrulningen fra rådhuset, må vi som lærerforening kunne sige fra. Vi skal insistere på, at vi ved bedst, både når der tales om pædagogik, didaktik og vores daglige arbejdsvilkår.