Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Bine Herold - Valgoplæg

Hvorfor skal vi det?

Som medlem af styrelsen vil jeg gerne være med til at sikre, at ÅLF i langt højere grad stiller sig konstruktivt kritisk i forhold til B&U, og de tiltag, der forringer vores mulighed for at løse kerneopgaven. Også de ministerielle beslutninger skal udfordres.

Der skal skabes rum og tid, være fokus på vores arbejdsvilkår, og de forringelser, der gang på gang sker, når der kommer nye, tidsrøvende tiltag. ÅLF skal være en respekteret modpart, der kvalificerer de politiske beslutninger ved til stadighed at spørge: hvorfor skal vi det?

Det kræver bl.a. en styrelse, der har mulighed for at være langt mere synlig end nu. Det kræver, efter min mening, en styrelse, der i højere grad blander sig i den offentlige debat. Og det kræver, at medlemmernes erfaring og holdning kommer til at spille en langt større rolle i foreningens arbejde.

For der skal være en grund til at være medlem af en fagforening - det skal være synligt og tydeligt, at foreningen gør mere end at forhandle på arbejdsgivers præmisser. Den skal spørge, om det giver mening.