Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Charlotte Ipsen - Valgoplæg

Sammen må vi skabe de nødvendige forandringer

Hvordan får vores fagforening styrke og handlekraft?
Den 11. februar skal der sammensættes en ny kredsstyrelse i Århus Lærerforening. Det bliver et særdeles vigtigt valg. Vælger du “kontinuiteten” og med små justeringer at fortsætte som “vi plejer”? Eller når du, som jeg, frem til, at vi har brug for værdipolitiske forandringer og en ny formand, der har førstehåndserfaring med skolens mange og gennemgribende forandringer og vilje til at sætte kredsstyrelsen og medlemmerne i spil?

Vi ved alle, hvor udfordringerne er størst i hverdagen: Økonomien er for stram. Ressourcerne imødekommer ikke hverdagens krav. Inklusionen presser mange kolleger og hjælpen kommer ofte for sent. Der mangler tid på ‘andre opgaver’ og administrationsbyrden er vokset eksplosivt. 

Hvordan skaber vi den bedste skole?
Der skal investeres i det, lærerne efterlyser: Kvalitet! 

Skolen er i sit væsen “langsom”. Når omverdenen ønsker at frembringe hurtigere resultater for færre penge, er følgen et kvalitetstab.

Der skal investeres i tid til at skabe god undervisning og mulighed for fagprofessionel udvikling/uddannelse i det, lærerne selv efterspørger. Og i tid til kontakten med hver enkelt elev. Forårets Corona-skole viste det: 

Gode rammer fremmer god undervisning!