Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Dorthe Ryom Fisker - Formand - Valgoplæg

Tag de fagprofessionelles kritik og viden alvorligt

Et hårdt pres på ressourcerne, konstante forandringer og nye udviklingsprojekter presser arbejdsmiljøet for dig og dine kollegaer. Politikerne taler med store visioner om verdens bedste folkeskole, men glemmer, at det kræver nødvendig tid til forberedelse, færre elever i klasserne og kendte voksne omkring eleverne. Derfor undrer det ikke, at flere oplever dygtige kollegaer, der kaster håndklædet i ringen, fordi de ikke længere kan lykkes med opgaven.

Er du lærer, børnehaveklasseleder, ansat i PPR eller specialklasselærer, arbejder du hver dag for at rumme alle elever og møde dem, der hvor de er – fagligt og menneskeligt. Når det lykkes, taler vi om inklusion. Det er desværre langt fra den virkelighed, vi har set i folkeskolen siden inklusionsreformens indførsel i 2012. Politikerne ”glemte” igen at sende penge med, og derfor vil jeg forsat presse på for, at de prioriterer flere og nødvendige ressourcer til både folkeskolen og det specialiserede område. De fagprofessionelle kan i længden ikke holde til at være i en hverdag præget af brandslukning og uløselige dilemmaer mellem hensynet til den enkelte elev og fællesskabet.   

I de seneste år er mængden af projekter og forandringer, ikke mindst på det digitale område, nået til uoverstigelige højder. Som formand i Århus Lærerforening vil jeg arbejde for, at bøtten bliver vendt, så vi går fra top-down styring til, at udgangspunktet er den dagligdag, du står i. Det handler om, at du og dine kollegaer bliver inddraget i processerne, og ikke mindst at det centrale niveau og skolernes ledelse tager ansvar for at prioritere i opgaverne. De skal sikre, at du som medarbejder er forberedt på de forandringer, der kommer, og at der bliver givet tid til både inddragelse, implementering og organisering af hele opgaven.

Med dit mandat i ryggen vil jeg som formand i Århus Lærerforening vedholdende og konstruktivt fortsætte med at kritisere, påvirke og udfordre uhensigtsmæssige tiltag og politisk fikse ideer! Arbejdsgiver vil ikke være i tvivl om Århus Lærerforening standpunkt, men vil også vide, at vi er parate til dialog og samarbejde om den gode løsning til gavn for dig og dine kollegaer.