Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Flemming Pedersen - Valgoplæg

Midt i en coronatid skal du tage stilling til, hvem der skal repræsentere dig i ÅLF.

Jeg vil arbejde for, at du får bedre muligheder for at udføre det lærerarbejde, du brænder for.

- Dine arbejdsforhold skal blive bedre. Her er nogle hovedpunkter fra mig:

Først og fremmest vil jeg arbejde for, at du kan få mere reel tid til at forberede din undervisning. ÅLF skal blive ved med at udvikle Aarhusaftalen, så muligheden for at forberede undervisningen bliver bedre.

I Aarhus er lærerne mange steder blevet presset af for mange elever i klasserne. Dermed bliver tiden til den enkelte elev reduceret, og lærernes arbejdsmiljø kommer under pres.

Jeg vil arbejde for, at klassekvotienten bliver sænket.

- Lad os få indført en klassenormering. Mere tid til den enkelte elev kan også fremmes med to-lærerordninger.

- Lad os få flere varme hænder.

Efter min mening har rummeligheden nået en smertegrænse. Folkeskolen skal inkludere – ja, men det skal være værdigt for eleverne at gå i en almindelig folkeskoleklasse.

Vi skal have afskaffet nyttesløse test og gjort op med præstationstyranniet.

- Lad os få meningsfuld og brugbar evaluering.

Vi skal igen have fokus på vores lønsystem, så alle får en lønudvikling.