Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Jesper Hejndorf - Valgoplæg

Ordentlige forhold både under og efter arbejdslivet

Mange medlemmer kan i perioder opleve arbejdslivet som en mental belastning. Det medfører i værste konsekvens nødvendigheden af at må trække håndbremsen p.g.a. arbejdsbetinget stress eller symptomer derpå. Sådan skal det ikke være. Vi må kunne forvente et trygt og ordentligt lærerliv lige til klokken ringer ud fra den allersidste undervisningslektion.

Som bekendt skal ingen lærere i Aarhus længere undervise mere end maksimalt 26 lektioner om ugen. Selvom det er en væsentlig forbedring af vilkår for mange lærere i byen, så er der stadig forhold, som trænger til udvikling og et markant løft. Derfor mener jeg, at vi må rette fokus mod:

  • Aftalte vilkår for nyuddannede, der automatisk giver ret til lavere undervisningsmaksimum. 
  • Forbedrede forhold, der forebygger arbejds-/familiekonflikter.
  • Styrkelse af pensionsopsparing med indbygget fleksibilitet for kolleger med et langt arbejdsliv foran sig.
  • Genindførelse af ordning, der tager toppen af arbejdstiden for kolleger, der er i den sidste fase af arbejdslivet.

Bliver jeg valgt til den kommende styrelsesperiode, så vil jeg, udover at arbejde for forbedrede forhold i alle arbejdslivets faser og have tjek på økonomien som foreningens kasserer, også gøre mit for at sikre fortsat stabilitet med fokus på resultatorienteret samarbejde med Århus Lærerforenings samarbejdspartnere.