Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Katrine Vinther Nielsen - Formand - Valgoplæg

Der er brug for et værdipolitisk skifte i Århus Lærerforening

Lærerne i Århus er dedikerede folkeskolemennesker, men manglen på tid og autonomi rammer både elever og lærere. Min erfaring som kollega og TR er, at lærere ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Således løser lærerne ubalancen mellem krav og ressourcer individuelt ved at knokle derudaf. Det skal vi tage langt mere alvorligt i ÅLF.

God undervisning sikres af gode arbejdsvilkår. I min tid som lærer, TR og styrelsesmedlem er lærerlivet blevet sværere og afstanden mellem medlem og fagforening er blevet større. Medlemmerne har brug for en fagforening, der skaber bedre arbejdsvilkår, derfor skal vores arbejdsvilkår fortsat forbedres i kollektive aftaler og i et endnu tættere samarbejde med TR.

ÅLF skal anerkende de politiske beslutninger, der understøtter undervisningen, men vi skal også have modet til at udfordre dem, der forringer vores arbejdsbetingelser. Vi skal ikke være forvaltningens forlængede arm.

At indtage formandsposten er mere end at være strategisk og deltage i møder i forvaltningen: En god formand handler ikke alene, men er opsøgende og træffer beslutninger sammen med tillidsvalgte og medlemmer:

Vi må som lærerforening turde være ærlige og erkende, at det kan blive bedre i Aarhus. Kun ved at tage fat om det, som medlemmerne er optaget af, kan vi arbejde for de nødvendige ændringer.

Min ambition er at:

-        ÅLF bliver en aktiv og nærværende fagforening, som du ved, hvor du har, fordi vi har tydelige visioner og en stærk skolepolitisk stemme, hvor dannelse og tillid spiller en langt større rolle og hvor koncepter og pseudoarbejde nedprioriteres.

-        øge medlemsdemokratiet. Gennem konkret og større inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte sikres ressourcer til folkeskolen, forbedringer af vilkårene og arbejdsmiljøet. Også de mindre medlemsgruppers stemme skal prioriteres, så vi sammen sætter fokus på fx inklusion og “ikke uddannelsesparate elever”.

-        ændre organiseringen med en større inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte samt bruge styrelsesmedlemmerne langt mere aktivt og forpligtende. Styrelsen skal være reelle politikskabere, der sætter nye dagsordener og dermed skaber forbedringer af vilkårene. 

-        skabe et samarbejde med skolelederforeningen om god skoleledelse