Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Kenneth Lindbirk Thomassen - Næstformand og styrelse - Valgoplæg

Jeg stiller op til styrelsen og som næstformand, fordi jeg gerne vil være med til at sætte kursen for vores forening fremadrettet med den nye formand, som generalforsamlingen, som øverste myndighed, vælger. Jeg har ikke lavet nogen forhåndsaftaler og kan samarbejde med alle. Jeg vil bruge alle mine erfaringer til at opnå de mål, vi sætter i fællesskab. Jeg har været lærer i 14 år og har erfaringer som både AMR og TR, det tidligere OmrådeMED, og som suppleant for Fælles AMR.

Jeg har i min første periode som kredsstyrelsesmedlem høstet meget erfaring, og har bidraget med mange strategiske og politiske overvejelser. Mine mærkesager har været:

  • tid til forbedring,
  • at sikre sammenhæng mellem krav og ressourcer,
  • og at sikre et loft over undervisningstimetallet.

Politikere taler hele tiden om forandringer, men jeg insisterer på at tale om forbedringer. Forbedringer af de vilkår vi har for at løse vores opgaver som fagprofessionelle. Man kan ikke få det hele for det halve, så når man ønsker opgaver løst, bliver man nødt til at snakke om tid. Forhåbentligt har vi med justeringen af Aarhusaftalen sat en prop i for at sætte undervisningstimetallet op, hver gang økonomierne på skolerne strammer til, og gode drøftelser venter med vores overenskomst A20 i ryggen.

For mig er det vigtigt, at vi fremover taler om, hvilken folkeskole vi gerne vil have, og hvordan vi sikrer, at vi har tid til centrale opgaver som forberedelse, klasselærer, vejleder og koordinator. Ikke mindst hvilke vilkår vi har som tillidsvalgte, så vi kan løfte vores opgave på professionel vis. Et godt arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at man har tid til sine opgaver.

Derfor er det nødvendigt, at vi i langt højere grad inddrages i de forandrings- og beslutningsprocesser, der påvirker vores arbejde. For mig handler det om klar og rettidig kommunikation og medindflydelse på de beslutninger, som træffes i foreningen. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og sammen er vi stærke.

Jeg vil som styrelsesmedlem eller næstformand blive ved med at påvirke arbejdsgiver og de ansvarlige politikere, så vi sammen kan skabe gode arbejdsvilkår og en endnu bedre folkeskole.