Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Lars Spanggaard Jensen - Valgoplæg

Skal samarbejdssporet stoppe?

Århus Lærerforening har med samarbejdsstrategien lykkedes med en løbende forbedret Aarhusaftale, og vi er kommet et godt stykke af vejen med et undervisningsmax på 26 lektioner om ugen på alle skoler. Nu er skrækeksemplerne med opskruede timertal på skoler med dårlig økonomi ryddet af vejen. Jeg mener, at vi ikke havde nået de resultater med en anden og mere offentligt konfrontatorisk strategi. Derfor støtter jeg Dorthe Ryom Fisker som formand og Søren Hansen som næstformand.

Århus Lærerforening har med projektet ”Fundament til et lærerliv” haft fokus på unge, nyuddannedes udfordringer med skolernes hverdag. Det har været en succes, som arbejdsgiverne nu samarbejder med os om. I næste periode vil jeg kæmpe for, at ÅLF sætter fokus på seniorerne på arbejdspladsen. Det må også være et fælles ansvar, at man kan holde til arbejdet, når man bliver ældre, og det kan samarbejdssporet adressere. Der er i det hele taget mange udfordringer, vi bedst løser i samarbejde.

Det er desværre ikke lykkedes os at overbevise arbejdsgiver om, at bedre og ens vilkår for tillidsvalgte er en fordel for dem også. Endnu.

Fortsæt samarbejdssporet – Bedre seniorvilkår – Bedre og ens vilkår for tillidsvalgte.