Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Morten Højbjerre - Valgoplæg

Mit valg – dit valg!

Jeg virker ud fra åben og ærlig dialog og har ved hjælp af dette opnået gode resultater som TR.
En TR-kollega har sagt om mig: Morten er god i dialogen, man kan være uenig med ham, men hans øjnene er altid ”på bolden”!

Jeg vil bl.a. arbejde for:

En mere synlig og åben kredsstyrelse, med en mere direkte involvering af foreningsmedlemmerne.

At ÅLF ikke altid fremstår så poleret som i dag. Jeg har igennem mine 11 år som lærer i Aarhus Kommune oplevet adskillige håbløse forvaltningsbeslutninger. Som menig lærer og TR har jeg ikke altid haft en fornemmelse af, hvor vi står som fagforening. Vi skal som fagforening i højere grad udstille de beslutninger, så omverden og medlemmerne ved hvor vi står.

At ÅLF og på sigt DLF får udarbejdet en resolution i forhold til brugen af IT i undervisningen. Masser af forskning viser, at der ikke der den ønskede effekt af IT i undervisningen. Tvært imod ser det ud til, at jo mere IT i undervisningen, jo dårligere effekt af undervisningen. Vi må som lærerforening påpege, at de massive økonomiske investeringer i IT kunne udnyttes bedre – fx på mere personale.

Ve’ du ha’ lyn og torden, stem Morten!