Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Rikke Gierahn Andersen - Valgoplæg

#Lærerliv #Coronatid #FraHoldningTilHandling

Arbejdsmiljø
Under pandemien har vi udvist omstillingsparathed, tålmodighed og udstrakt fleksibilitet. Men vi skal have sundhedsforsvarlige rammer. Der skal sættes hårdt ind mod coronaudmattelse, stress og urimeligt arbejdspres.

Digitalisering
Vores IT-didaktiske færdigheder har taget tigerspring. Men fjernundervisning har sine begrænsninger. Corona-praksiserfaringerne skal medtænkes i ÅLF's fagpolitiske digitaliseringsdagsorden:

  • Chromebooks i undervisningen
  • Læringsplatforme(n) og 3000 “frivillige” læringsmål
  • AULA’s mangler som redskab og overblik i skoledagligdagen
  • Kommunale indkøb som indskrænker vores metodefrihed.

Inklusion
Inklusionstiltag som ”mellemformer” skal gavne eleverne, ikke være skrivebordsbesparelser. Her skal ÅLF på banen med fagligt funderede løsninger eksempelvis co-teaching og PPR-medarbejdere i klasserummet frem for nyttesløse netværksmøder.

Aarhusaftalen og A20
Aarhusaftalens max. undervisningstimetal er klar arbejdstidsforbedring med bedre forberedelsesmulighed og undervisningskvalitet. Næste mål må være aftaler om prøveafvikling og efteruddannelse. Med A20 er samarbejdsforpligtelsen skærpet og giver lærerne konkret indflydelse på skoleledelsens prioritering af ressourcer og pædagogiske udviklingstiltag. Desuden sikrer vores nye ÅLF-vilkårsaftale for tillidsvalgte et godt grundlag

Skoleudvikling kræver samarbejdstid, nærværende ledelse og professionelt råderum. En mangfoldig folkeskole kan ikke sættes på formel, men skal baseres på undervisningspraksis og fagprofessionel viden om det, som tæller allermest, nemlig relationen til eleverne for at fremme faglighed og trivsel med folkeskolens formål for øje.