Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Søren Hansen - Næstformand og styrelse - Valgoplæg

Tillid, dialog og saglige synspunkter til den politiske debat kendetegner Århus Lærerforening. Det har givet indflydelse og medvirket til, at vores forening er en stærk fagforening, der bliver lyttet til og inviteret med ind, når politiske beslutninger skal kvalificeres. Det kommer bestemt ikke af sig selv og skyldes et fremragende stykke politisk arbejde. Dette arbejde vil jeg meget gerne deltage i og være med til at udvikle yderligere.

Folkeskolen er en grundpille i velfærdssamfundet, og derfor må vi værne om og være stolte af det arbejde, foreningens medlemmer dagligt præsterer på de aarhusianske skoler og arbejdspladser – det skal formidles og fremhæves. Folkeskolen skaber sammenhængskraft i vores samfund, og derfor skal vi i Århus Lærerforening turde pege på og i retning af, hvor skolen skal bevæge sig hen, men i samarbejde med alle aktører – elever, forældre, politikere og ikke mindst hinanden.

Det er og bliver de fagprofessionelle, medlemmerne i Århus Lærerforening, der mærker udfordringerne og presset på egen krop, og derfor er det også jer, der skal være med til at pege på løsninger. Vi skal sammen sikre en god folkeskole. Sammen er vi stærke, og derfor er det vigtigt, at vi er sammen om at forme foreningens strategi og retning.  

Jeg vil repræsentere de aarhusianske skolers mangfoldighed og skabe gode vilkår for ALLE medlemmer af Århus Lærerforening.

Med engagement, mod og vilje til at gøre en forskel i Århus Lærerforening stiller jeg op som næstformand. Der skal kæmpes for, at der er balance mellem ressourcer, krav og det enkelte medlems opgaver. I tråd med Aarhusaftalen skal der fortsat sikres et undervisningsmax, så der frigøres tid til velforberedt undervisning for både den enkelte og fællesskabet. Vi bliver bombarderet med krav om digitalisering, effektivisering og nye projekter af tvivlsom karakter. Jeg vil være garant for at stille kritiske spørgsmål til forvaltning og politikere samt kæmpe for, at der på centralt niveau og på ledelsesplan prioriteres i opgaverne, så der er tid til kerneopgaverne for alle medlemmer.

Alt andet er ikke rimeligt.

Sæt dit kryds ved mig den 11. februar og lad mig repræsentere dig som næstformand i Århus Lærerforening.