Generalforsamlinger GF 2020 - udskudt til 11. februar 2021

Vær med i foreningens politiske arbejde

Bland dig - GF-valg 2016
Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Århus Lærerforening den 11. februar 2021.

Der er valg til formand, næstformand og styrelse (samt suppleanter) på Århus Lærerforenings generalforsamling den 11. februar 2021.

Valget gælder fra 1. marts 2021 til 31. marts 2022. Styrelsen holder møder om torsdagen og der ydes frikøb.

Som styrelsesmedlem i Århus Lærerforening bliver du en del af foreningens politiske arbejde. Styrelsen udøver og træffer konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet i foreningen og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Du kan få bragt dit valgoplæg og en valgvideo på Århus Lærerforenings hjemmeside. Deadline er den 26. januar 2021 kl. 12.00. 

  • Valgoplæg for styrelseskandidater må være på max 200 ord, for formand- og næstformand 350 ord.
  • Det er et krav, at der medsendes et foto i høj opløsning (300 dpi).
  • Valgvideoerne må max have en varighed af 2 minutter og skal sendes i original opløsning til cwma@dlf.org via WeTransfer, google drev eller dropbox link. Læs mere her - tips og guidelines til video

Ønsker du mere information om styrelsens arbejde, kan du kontakte næstformand Dorthe Ryom Fisker på dofi@dlf.org eller mobil 5192 2492. 

Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sit kandidatur helt op til selve generalforsamlingen.

Danmarks Lærerforenings kongres
Ved Århus Lærerforenings generalforsamling vælges 12 medlemmer inkl. formand og næstformand til Århus Lærerforenings styrelse. Styrelsen udgør 12 af de 13 kongresdelegerede, som repræsenterer Århus Lærerforening ved Danmarks Lærerforenings kongresser. Øvrige kongresdelegerede indtræder i den rækkefølge de er valgt.