Generalforsamlinger GF 2020

Andreas Ravn Skovse - Valgoplæg

AndreasRavnSkovse2020

Andreas Ravn Skovse,
Tovshøjskolen

Kære kollegaer.

Lærerforeningen har på områder som AULA, chromebooks og læringsplatforme været to skridt bag udviklingen. Det er der ingen grund til, for vi ved de ting kommer. Så lad os være på forkant og have lærerforeningens løsninger klar før tingene er vedtaget. Det vil give os medindflydelse.

Vi er 12 medlemmer af styrelsen, og vi ved ikke alt. De virkelige eksperter på jeres problemer er jer, medlemmerne! Der er brug for, at styrelsen i langt højere grad inddrager medlemmer og tillidsvalgte på skolerne i det politiske arbejde, så vi som lærerforening bliver bedre til at forudsige de kommende udfordringer. Det gør vi bedst ved at spørge jer til råds.

Jeg vil i den kommende periode fortsætte mit arbejde indenfor skoletilbud i Vestbyen og arbejdsmiljø. Men jeg vil også fortsætte mine forsøg på at give jer muligheden for at få indflydelse på lærerforeningens politik. Jeg har i denne periode været aktiv på alle niveauer. Jeg har påtaget mig opgaver i forbindelse med medlemsarrangementer, jeg har meldt mig til arbejdsgrupper udover de faste møder, og jeg har arbejdet for at styrke medlemmernes demokratiske rettigheder på landsplan via Danmarks Lærerforenings kongres. Læs mere på www.facebook.com/skovse.

Jeg håber på jeres fortsatte opbakning.