Generalforsamlinger GF 2020

Anne Hammer - Valgoplæg

Fælles om en vigtig sag

AnneHammer2020

Anne Hammer,
Elsted Skole 

Det er helt afgørende for mig, at vi har rammerne og mulighederne for at kunne lykkes med opgaven. Lærerne ved godt, hvad det kræver at lave god undervisning, men ressourcerne står simpelthen ikke mål med hverdagens krav.

Overstyring og kontrol påvirker vores arbejde negativt. Omgivelserne skal i stedet tro på lærernes professionelle dømmekraft. Folkeskolen har ikke brug for flere tests, læringsplatforme eller længere skoledage. Vi har brug for en folkeskole med nærværende lærere, der har tid til at forberede inspirerende undervisning for børnene.

Folkeskolen har helt entydigt brug for en kursændring. For at skabe ordentlige rammer for folkeskolen har vi både brug for, at lærerne har forberedelsestid, tid til den enkelte elev og ressourcer til at inkludere og tage hånd om elever med særlige behov.

Hvis vi skal skabe forandringer kræver det, at medlemmerne i ÅLF inddrages og føler sig hørt. ÅLF skal engagere sine medlemmer, fordi vi kan skabe større forandringer sammen. ÅLF skal være en levende fagforening med et stærkt fællesskab.

Mærkesager:

  • En fagforening, der rettidigt involverer sine medlemmer.
  • Markant bedre økonomi til at løfte inklusionsopgaven.
  • En kreds med pædagogiske visioner og opgør med målstyring.