Generalforsamlinger GF 2020

Bine Herold - Valgoplæg

Hvorfor skal vi det?

BineHerold2020

Bine Herold,
Rundhøjskolen

Som lærer og TR vil jeg gerne være med til at sikre, at ÅLF i langt højere grad stiller sig konstruktivt kritisk overfor de tiltag, der i en lind strøm flyder ud fra B&U: Aula, bogstavkoncepter som SLF, testning og dataindsamling – tiltag, hvis relevans for den enkelte skole hverken lærere eller ledere har mulighed for at påvirke.

Der skal skabes rum og tid til kerneopgaven – den fornødne tid til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen - frem for de tidsrøvende opgaver, der kommer både fra B&U og fra skoleledelsen, som også skal dokumentere, dataindsamle og afrapportere som aldrig før, og uddelegerer stadig flere opgaver til lærerne, og derved lægger beslag på lærernes sparsomme tid til forberedelse.

Fokus på lærernes arbejdsvilkår, og de mange udfordringer vi står overfor i vores arbejdsliv, skal ske ved at ÅLF og styrelsen spørger hvorfor? Gennem aktiv og tydelig inddragelse, ikke mindst af medlemmerne, der med erfaring kan kvalificere og understøtte den fagpolitiske dagsorden, bør ÅLF stille sig kritisk overfor urimelige vilkår for løsningen af kerneopgaven.

  • Konstruktiv kritik overfor urimelige arbejdsvilkår.
  • Fokus på kerneopgaven frem for dataindsamling og koncepter.
  • En tydelig fagpolitisk dagsorden.